28.07.2014
KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim
28.07.2014
Piesek zaginął w niedzielę wiczorem 27.07.20014 r. około godz. 20.30 - 21.00
28.07.2014
Przeprowadzka Gminnej Biblioteki
25.07.2014
Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu ogłasza nabór na nowy kierunek. Zajęcia będą się odbywać w Warszawie.
24.07.2014
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice. Wyłożenie - 4.08-2.09.2014 w UG.
21.07.2014
ZAWIADOMIENIE o rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola „Jeżyk” w Latchorzewie 15 uczniów na rok szkolny 2014/2015
17.07.2014
Rada Warszawy podjęła uchwały w sprawie zmian w obowiązującej taryfie biletowej, osób uprawnionych do ulg oraz w regulaminie przewozów. Zmiany będą obowiązywać od 1 sierpnia 2014.
04.04.2014
Premia lotna w Starych Babicach już 4 sierpnia! Zrób zdjęcie z przejazdu kolarzy przez gminę.
Dzień Turecki w Starych Babicach - występy

WYDARZENIA