28.08.2014
niedziela 31 sierpnia 2014 roku, godz. 19.00 STARE BABICE KOŚCIÓŁ p.w. WNIEBOWZIĘCIA NMP, wystąpią: Konstanty Andrzej Kulka i Zespół Vistula Camerata
28.08.2014
24 czerwca 2014 roku świętowaliśmy jubileusz tej miejscowości.
28.08.2014
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
28.08.2014
Piknik spadochroniarski odbędzie się w Zielonkach Parcele na Polanie Dwóch Stawów Start godz. 14.00
28.08.2014
Zapraszamy na BEZPŁATNE badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat – 4 września 2014 w godz. 9.00 -17.00 przy Ośrodku Zdrowia w Starych Babicach ul. Rynek 21
27.08.2014
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
23.08.2014
W dniu 21-go sierpnia br. w kanałach telewizji TTV i TVN24 został wyemitowany reportaż o rzekomej dyskryminacji niepełnosprawnego dziecka w związku z nieprzyjęciem go do przedszkola gminnego w Bliznem Jasińskiego.
22.08.2014
31 sierpnia 2014 roku (niedziela) na parkingu przed Centrum Medycznym „Arnica” w Starych Babicach przy ul. Rynek 10 w godz. 9.00 - 12.30 odbędzie się zbiórka krwi.
Zosia i Jakub Załęscy - Boggie-Woogie

WYDARZENIA