01.04.2015
Zapraszamy mieszkańców do konsultacji społecznych wstępnej wersji Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030. Konsultacje odbędą się w dniach: 1-22 kwietnia 2015 r.
01.04.2015
OGŁOSZENIE. Wójt Gminy Stare Babice zaprasza do składania ofert na zakup pojazdu marki: RENAULT model: MASTER MR`06 3,9 t, wersja 2.5 dCi 150 (145 kM). Rokowania odbędą się w dniu 15.04. 2015 r. od godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Starych Babicach.
31.03.2015
IV Mazowiecki Festiwal Piosenki - Izabelin 2015. Centrum Kultury Izabelin i Fundacja Młodzi Artyści zapraszają na eliminacje do Mazowieckiego Festiwalu Piosenki (Rozdźwięki) – Izabelin 2015. Przesłuchania 18.04.2015.
30.03.2015
Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację i przeprowadzenie imprez kulturalno-artystycznych w 2015 roku na terenie Gminy Stare Babice. Zgłoszenia do 21.04.2015.
30.03.2015
Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem" przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, która będzie dokumentem określającym najważniejsze cele i działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
30.03.2015
3.04.2015 r. (piątek ) obok Przychodni Arnica w Starych Babicach odbędą się bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 - 69 lat.
27.03.2015
Towarzystwo Amicus w partnerstwie z Powiatem Warszawskim Zachodnim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie - 8.04.2015. Temat: „Do kogo należy wniosek czyli o prawach autorskich w projektach."
11.03.2015
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Wnioski przyjmujemy do 6 kwietnia br.
Pałac Lasotów w Zielonkach

WYDARZENIA