Aktualności

22-08-2019 14:06
11 oferentów złożyło propozycję realizacji zadania
06-08-2019 10:53
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
02-08-2019 14:21
Przetarg na przebudowę ul. Lutosławskiego w Klaudynie
04-07-2019 14:41
Informacja Wójta Gminy Stare Babice
24-06-2019 16:08

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, iż nieruchomości gminne położone w Klaudynie

10-06-2019 15:19
W Koczargach Starych o pow. 1500 m2 oraz w Starych Babicach o pow. 160 m2
04-06-2019 12:51
Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do 1 lipca 2019 r.
28-05-2019 14:32
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”
23-04-2019 10:59
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
15-04-2019 15:35
Zawiadomienie Wójta gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp części wsi Latchorzew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6.05.2019 r. do 3.06.2019 r.

Strony