Aktualności

04-03-2019 17:07
Ogłoszenia Wójta Gminy Stare Babice
24-01-2019 12:49
Informacja Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki
23-01-2019 13:40
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że zabudowana nieruchomość położona w Borzęcinie Dużym, przeznaczona została do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
23-01-2019 10:26
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że zabudowana nieruchomość we wsi Wojcieszyn, przeznaczona została do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
12-12-2018 21:13
Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek o nr ew. 593/3 i 593/4 we wsi Borzęcin Duży - 12.12.2018 r. nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów.
12-12-2018 21:07
Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 643/1 we wsi Stare Babice (..) - 12.12.2018 r. nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów.
12-12-2018 21:03
Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 230/4 we wsi Mariew - 12.12.2018 r. nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów.
23-11-2018 17:23
Podczas sesji rady gminy 22.11.2018 r., radny - pan Jerzy Piętocha, przedstawił informacje dotyczące możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowych w Lesie Bemowskim.
19-10-2018 09:15
Wójt gminy podaje do wiadomości, że zabudowana nieruchomość w Borzecinie Dużym, ul. Warszawska 828, stanowiąca własność Gminy Stare Babice, przeznaczona została do oddania w dzierżawę bezprzetargowo.
05-10-2018 11:46
WÓJT GMINY STARE BABICE ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stare Babice - działka ew.643/1. Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2018 r. o godz. 12:00.

Strony