Październik 2016

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Borzecin Duży i część wsi Mariew przy ul. Spacerowej.

Ustny przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Babice Nowe - działka nr ew. 60/2 na okres 10 lat. Przetarg - 6.12.2016 r.

Święto szkoły w Borzęcinie

26 października 2016 r. był ważnym dniem w historii Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym, bowiem minęło 20 lat, odkąd nosi ona imię Armii Krajowej Grupy Kampinos.

Dyżury radnych 2016-2017

KOMUNIKAT. Harmonogram dyżurów Radnych Gminy Stare Babice w okresie od listopada 2016 do czerwca 2017 oraz dane kontaktowe.

Rozstrzygnięcie wójta gminy

Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w gminie Stare Babice, we wsiach: (...) ”

Protokół z dyskusji publicznej

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare Babice (..), która odbyła się 24 października 2016 r.

Indie dla seniorów

Dzięki współpracy gminy, Centrum Kultury Indyjskiej i Sportu oraz Polskiego Stowarzyszenia Carrom, 25 października 2016 r. babiccy seniorzy uczestniczyli w spotkaniu z cyklu Ciekawe Indie dla Seniorów.

Znaleziono suczkę

Znaleziono psa (suczkę) w różowej obroży przy Lidlu w Starych Babicach.

Budżet partycypacyjny 2017 do realizacji

Lista rankingowa projektów do budżetu partycypacyjnego stworzona przez Zespół. Podziękowania wójta dla głosujących i autorów projektów.

Święto Szkoły w Borzęcinie

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Uczniowie serdecznie zapraszają na uroczystość ŚWIĘTA SZKOŁY: 20-lecie nadania Szkole imienia Armii Krajowej Grupy Kampinos 26.10.2016 roku w SP w Borzęcinie Dużym.

Strony