Styczeń 2017

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

O G Ł O S Z E N I E o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2017 roku.

Co przyniesie 1 września 2017 r.?

24 stycznia wójt gminy Krzysztof Turek zorganizował spotkanie dotyczące projektu nowych obwodów szkolnych. Prezentujemy najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami.

Wyniki badań jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdza, że woda do spożycia dla ludzi pochodząca z wodociągu publicznego w Starych Babicach spełnia wymagania (...) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zostań STRAŻAKIEM OSP Borzęcin Duży

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym ogłasza nabór dla osób chcących dołączyć do naszej jednostki! Zgłoszenia ul. Warszawska 828 w każdy piątek od godz. 17:00.

Modernizacja ul. Jakubowicza

23.01.2017 r. w budynku Urzędy Gminy Stare Babice odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów położonych wzdłuż ulicy Jakubowicza w Lipkowie, poświęcone remontowi tej ulicy.

Otwarty konkurs - kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Stare Babic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pub. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2017 r. Termin ofert 15.02.2017.

Konkurs architektoniczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego drewnianej kładki na terenie Rezerwatu Przyrody Łosiowe Błota oraz koncepcji tablicy informacyjno-edukacyjnej. Termin 6.02.2017.

Projekt "Czas na aktywność"

Szkolenie i płatne staże dla osób biernych zawodowo. Można zgłaszać osoby do udziału w projekcie „Czas na Aktywność”.

Projekt nowych obwodów szkolnych

Szanowni Państwo! Przedstawiamy projekt sieci szkół gminnych wraz z propozycją obwodów. Wnioski do prezentowanego projektu można składać do 2 lutego 2017 r. do siedziby urzędu.

Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej „Babice”

Informujemy o Walnym Zgromadzeniu Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „Babice”. Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się 9 lutego 2017 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32.

Strony