Luty 2017

Kwalifikacja wojskowa 2017

Dla Gminy Stare Babice wyznaczono termin kwalifikacji wojskowej w dniach 2, 3 i 6 marca 2017 r. Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest Niepubliczny ZOZ BIOVENA Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowiecki.

Szkolenie indywidualne

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza na szkolenie indywidualne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w różnych dziedzinach - 7 marca 2017 r. w godz. 9-12 w biurze stowarzyszenia i 13-16 w starostwie. Zapisy telefoniczne.

Zasady wycinki drzew z lasów

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotycząca wycinki drzew z lasów. Organem, który sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych jest starosta.

Rekrutacja do publicznych placówek oświatowych 2017

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych (tzw. zerówek) oraz klas I publicznych szkół podstawowych - najpóźniej do 15 kwietnia 2017 zostaną ogłoszone: terminy i kryteria przyjęć.

Ferie zimowe 2017

Wielu uczniów z babickich przedszkoli i szkół wyjechało na zimowy wypoczynek. Ci, którzy zostali, nie narzekali na nudę. Zorganizowano wiele wydarzeń i atrakcji zarówno w szkołach, jak i poza nimi.

Pies szuka domu

Samiec mieszaniec około 3 lat. Pies jest bardzo miły i łagodny w stosunku do ludzi i innych zwierząt. Szuka dla siebie nowego, odpowiedzialnego domu. Tel. 600809248

Znaleziono suczkę

22 lutego 2017 w Zielonkach znaleziono małą czarną sunię. Telefon kontaktowy: 506 941 412

ZAWIADOMIENIE

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ) zawiadamia o toczącym się postepowaniu administracyjnym wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego zespołu budowlanego Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej.

Warsztaty żywieniowe

6 marca 2017 r. od godz. 10.00 odbędą się warsztaty żywieniowe dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach.

Budowa II linii metra

Kierowco, nie stój w korku na Bemowie i Woli. Polecamy korzystanie z parkingów w rejonie ulicy Gorczewskiej oraz parkingu w systemie Paruj i jedź zlokalizowanego na terenie Wola Park.

Strony