Żywność dla podopiecznych GOPS Stare Babice

Drukuj

Informujemy, że 28 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie OSP Borzęcin Duży będzie wydawana żywnosc dla podopiecznych GOPS Stare Babice.

Jest to możliwe dzięki realizacji przez babicki GOPS Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.


O akcji wydawania żywności mówi Marzena Magdziak ze starobabickiego GOPS-u:

- 28 stycznia wydaliśmy ogółem 4 712 kg żywności osobom potrzebującym, które są w programie. Po raz pierwszy wśród produktów znalazł się miód, z czego bardzo ucieszyli się nasi podopieczni. Tą drogą serdecznie dziękuję druhom z OSP Borzęcin Duży za pomoc i udostępnienie lokalu. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała.

Załącznik: 

Zobacz także

Strony