2. sesja Rady Gminy Stare Babice

Drukuj

Zapraszamy do oglądania transmisji z 2. sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Babice.

Początek sesji:

29.11.2018 r. godz. 14:00

BIP >>> Porządek obrad: >>>

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji
 2. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia nazw stałych Komisji Rady Gminy
  oraz określenia przedmiotu ich działania.
 3. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji
  Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy.
 5. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Babice.
 8. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych. 
 9. Zakończenie obrad.

>> Archiwum Transmisji on-line  >>>

Zobacz także

Strony