Delegacja z Rosji w Gminie Stare Babice

Drukuj

27 czerwca 2019 roku po raz pierwszy     w naszej Gminie gościliśmy przedstawicieli administracji i organizacji społecznych małych miast i wsi z obwodu Samarskiego (Rosja).  Celem tygodniowego pobytu      w Polsce było  poznanie polskich doświadczeń  w „Dialogu Władza –Społeczeństwo”.

W Gminie Stare Babice goście byli obserwatorami współpracy administracji lokalnej z mieszkańcami.  Koordynatorem wizyty studyjnej była Lena Prusinowska, przedstawicielka organizatora Programu Study Tours to Poland        z Fundacji Liderzy Przemian.

 

Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Tomasz Szuba                        wraz z Sekretarzem Gminy Stare Babice Michałem Więckiewiczem powitali gości na babickim Rynku oraz przedstawili informacje        o gminie i pracy samorządu. Po uroczystym powitaniu wszyscy zgromadzeni udali się do zwiedzania Urzędu Gminy, siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Gminnej. Następnie spacerem przez babicki park, zwiedzający dotarli          do Klubu Mieszkańca przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach. Po krótkiej przerwie kawowej, odbyła się prezentacja, którą przedstawiła Beata Tuzimek,  pracownik Referatu Inwestycji            i Rozwoju Gminy. Tematem przewodnim była współpraca               z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami lokalnych społeczności. Krótką prezentację ze swojej działalności lokalnej zaprezentowały również Ludmiła Miłowanowa                                – Prezes Stowarzyszenia Kuźnia Przyjaźni oraz Karina Grygielska    – współzałożycielka Fundacji Nasze Szczęścia.                           Kolejnym punktem programu, był przejazd do Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla dzieci, prowadzonego   przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Bliznem Jasińskiego. 

Na koniec wszyscy udali się do kompleksu                        kulturalno -oświatowo-sportowego w Zielonkach – Parceli. O jego potencjale i prowadzonych zajęciach oraz o formach współpracy Domu Kultury z mieszkańcami, środowiskiem artystów                  i z organizacjami pozarządowymi opowiedział Janusz Czaja Dyrektor- Domu Kultury.  Inwestycja, wywarła olbrzymie wrażenie na naszych gościach zza wschodniej granicy.

Ze strony lokalnej społeczności o swoich doświadczeniach w pracy społecznej, opowiedzieli: Tadeusz Wiśniewski – Prezes Gminnej Rady Seniorów, Jadwiga Janasz – Sołtys wsi Borzęcin Mały, Iwona Dymidziuk – przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich działającego w Wojcieszynie.

W organizacji wizyty wzięli także udział pracownicy Referatu Komunikacji Społecznej i Domu Kultury Stare Babice.

 

 

Zobacz także

Strony