Dofinansowanie do wymiany pieców

Drukuj

Dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na piece gazowe, elektryczne lub na olej opałowy.

W ostatnich czasach bardzo intensywnie w środkach masowego przekazu nagłaśnia się problem niskiej emisji, czyli emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, najczęściej tanim węglem o niskich parametrach grzewczych oraz emisji komunikacyjnej. Szczególnie uciążliwe dla stanu powietrza są przestarzałe domowe piece węglowe, w których mieszkańcy potrafią spalać słabej jakości węgiel (przypominamy, że spalanie mułu oraz flotu węglowego zgodnie z polskim prawem jest zabronione) lub, co gorsza - śmieci. Swoją cegiełkę do pogorszenia stanu jakości powietrza dokłada indywidualny transport samochodowy. Te dwa źródła generujące pyły i gazy zanieczyszczające powietrze, to tak zwana niska emisja. Niska dlatego, że jej zasięg nie przekracza wysokości 40 m. To właśnie do tej wysokości oddziałują swoim zasięgiem kominy indywidualnych domostw.

W Gminie Stare Babice mamy przeszło 6200 budynków mieszkalnych. W części są one wyposażone w stare, niewydajne piece węglowe. Aby poprawić stan jakości powietrza którym oddychamy, nasza gmina już od 2018 roku udziela dotacji celowych z własnego budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza (Uchwała Nr XXXIX/411/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018r.). W minionym roku zrealizowano 35 dotacji, na które przeznaczono 175 000 zł. W roku 2019 kontynuujemy nasze działania w zakresie wymiany pieców węglowych i od 1 stycznia 2019 roku przyjmujemy wnioski o przyznanie dotacji. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia wniosku, z tym że pierwszeństwo mają osoby korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Co należy zrobić, by taką dotację otrzymać i na jakiej wysokości pomoc mogą Państwo liczyć?

Wysokość dotacji: 5000 zł, nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych

Koszty kwalifikowane:

- zakup nowego źródła ciepła (punkt obligatoryjny)

- wykonanie przyłącza (nie dotyczy kosztów doprowadzenia gazu do budynku)

- zakup zbiornika na paliwo

- zakup zasobnika c.w.u.

- zakup czujnika czadu

Jak otrzymać dofinansowanie?

  1. Prawidłowo wypełnij wniosek o dotację (załącznik nr 1 do uchwały), podpisz go i złóż w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 w Starych Babicach.
  2. Do wniosku dołącz oświadczenie o spełnianiu wymogów o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza (załącznik nr 2 do uchwały).
  3. W ciągu 14 dni od daty złożenia w urzędzie gminy kompletnego wniosku spodziewaj się wizyty pracownika Urzędu Gminy Stare Babice, który dokona oględzin Twojej instalacji grzewczej.
  4. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w ciągu 14 dni podpisz umowę cywilno-prawną z Gminą Stare Babice.
  5. Zacznij realizować swoją inwestycję. Pamiętaj, że w kosztach kwalifikowanych musi być zakup nowego źródła ciepła, a likwidacja starego pieca musi być udokumentowana kartą przekazania odpadu (to dokument, który uzyskasz w punkcie skupu złomu, przekazując Twój stary piec).
  6. Złóż wniosek o rozliczenie inwestycji wraz z oryginałami faktur imiennych, a także kartą przekazania odpadu w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 (pokój nr 12).
  7. Dofinansowanie do wymiany pieca zostanie wypłacone na wskazane we wniosku konto dopiero po złożeniu i zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego, który jest weryfikowany podczas kolejnej wizyty pracownika urzędu.

Wniosek złożony w danym roku budżetowym musi zostać rozpatrzony do dnia 30 listopada tego roku i nie może stanowić podstawy do ubiegania się o udzielenie dotacji celowej w kolejnych latach.

Ważne!

Inwestycje rozpoczęte przed podpisaniem umowy cywilno-prawnej z Gminą Stare Babice nie będą objęte programem dofinansowania.

Zachęcamy do składania wniosków i wspólnej dbałości o jakość powietrza, którym oddychamy.

Opracowanie: E. K-B. (ROŚ)

 

Zobacz także

Strony