Dotacja unijna na kulturę

Drukuj

Unijna dotacja na kulturę 
w Gminie Stare Babice

W piątek 2 czerwca 2017 r.,  Wiesław Raboszuk wicemarszałek województwa mazowieckiego, Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego, Krzysztof Turek Wójt Gminy Stare Babice i Irena Sotomska  Skarbnik Gminy podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Wyposażenie budynku komunalnego służącego działalności kulturalnej w Gminie Stare Babice”, złożonego w konkursie RPMA.05.03.00-IP.01.14-013/16   RPO WM na lata 2014-2020 z Działania 5.3

Typ projektów: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.

Wartość projektu wg umowy 4 173 980,55 zł.

Planowana wartość dotacji 2 336 521,66 zł.

Gmina Stare Babice otrzyma ponad 2,3 mln zł unijnej dotacji  na wyposażenie budynku w Zielonkach Parceli.
W kompleksie edukacyjno kulturalno sportowym powstanie ośrodek kultury oraz biblioteka.

Planowane jest m.in. zakupienie wyposażenia auli koncertowej wraz z instalacją klimatyzacji,  oświetleniem, nagłośnieniem scenicznym i sprzętem multimedialnym oraz pełnego wyposażenia biblioteki publicznej z mediateką.

Z dotacji urządzone zostaną pracownie tematyczne ośrodka kultury – sala do nauki muzyki, w której będzie ćwiczyć Gminna Orkiestra Dęta, sala plastyczna, pracownia garncarska, sala dla organizacji pozarządowych. Ośrodek posiadać będzie także gabloty do ekspozycji pamiątek historycznych i system wystawienniczy do prezentacji prac plastycznych.

Projekt zakończy się 30 czerwca 2018 roku.

Galeria zdjęć do projektu

umowę podpisuje Wiesław Raboszuk i Elżbieta Lanc

Umowę podpisuje Irena Sotomska

Zobacz także

Strony