Dotacja unijna na projekty kulturalne

Drukuj

21 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka i  Skarbnik Gminy Irena Sotomska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych” (w ramach LGD).

Celem projektu jest poprawa dostępności oferty kulturalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem, w tym w gminie Stare Babice.

Operacja polegać będzie na organizacji następujących zadań:

  1. Przegląd orkiestr dętych i oraz warsztaty dla orkiestry
    W  ramach którego planowane jest opracowanie układu choreograficznego dla orkiestry  dętej  oraz warsztaty przygotowujące do udziału w paradach, zakup strojów paradnych dla Babickiej Orkiestry Dętej, organizacja Przeglądu Orkiestr Dętych i koncertu, zakup modułowych paneli scenicznych, na których prowadzone będą  występy.
  2. Warsztaty i pokazy tańca integracyjnego  z udziałem osób niepełnosprawnych i  seniorów.
    W ramach zadania opracowane zostaną układy choreograficzne  dla grup  integracyjnych, warsztaty tańca integracyjnego dla dwóch grup – integracyjnej z udziałem młodzieży w wieku  18-30 lat i osób niepełnosprawnych oraz grupy 50+. Zakup strojów i rekwizytów do tańca, pokaz tańca integracyjnego.
  3. Fotografia i film moja pasja – warsztaty kreatywne i konkurs  na reportaż o kulturze  i twórcach na obszarze  LGD.
    Realizacja polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatów fotografii  oraz warsztatów filmowych, zakupie materiałów na warsztaty, organizacji  wystawy z prezentacją wykonanych prac, reportażu oraz ekspozycją obrazów lokalnych artystów

Wartość Projektu =  Suma wydatków kwalifikowanych 
109 970 zł

Dofinansowanie:  31 815,00 zł

Okres realizacji:  2019 – do 30.06. 2020

Nr umowy o dofinansowaniu: 01139-6935-UM711796/18  z 21 XII 2018 r.

Projekt realizowany w ramach PROW  2014-2020

Miejsce prowadzenia zajęć - pomieszczenia Domu Kultury w Zielonkach Parceli oraz na Polanie Dwóch Stawów.

Uczestnictwo w projekcie będzie bezpłatne.

znaki programu

Zobacz także

Strony