Informacja o możliwości inwestycji w Lesie Bemowskim

Drukuj

Podczas sesji Rady Gminy Stare Babice w dniu 22.11.2018 r., w części sprawy różne,  radny - pan Jerzy Piętocha, przedstawił  informacje dotyczące możliwości  realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie powojskowym usytuowanym w Lesie Bemowskim w Gminie Stare Babice.

Na prośbę Pana Radnego cytowane podczas sesji pisma zostają udostępnione na gminnej stronie internetowej:

Pliki do pobrania w załącznikach poniżej >>

  • Pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 października 2018 r. nr DPR-II.420.19.2018.IB - odpowiedź na na pismo Poseł na Sejm RP Anity Czerwińskiej
  • Zarządzenie Nr 28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łosiowe Błota”

Zobacz także

Strony