Konkurs Biblioteki "Recepta na Czytanie"

Drukuj

KONKURS TWÓRCZY
"RECEPTA NA CZYTANIE"
z okazji obchodów 70-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice

Regulamin konkursu twórczego „Recepta na czytanie”:

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Celem konkursu jest przekazanie przez Czytelników swojej recepty na czytanie, czyli jak zachęcić innych do czytania. Recepta powinna być napisana jako krótka forma literacka.
 2. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich, mieszkańców Gminy Stare Babice.
 3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 propozycję recepty na czytanie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice.
 2. Konkurs trwa od 10 grudnia 2018 r.
  do 10 stycznia 2019 r.
  /termin składania prac/
 3. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa w szczególności zasady i warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników oraz politykę prywatności konkursu.
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez uczestnika regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych.
  Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Zadaniem jest stworzenie recepty na czytanie na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 oraz dostarczenie do Biblioteki w nieprzekraczalnym terminie tj.
  do 10 stycznia 2019 roku.
 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4
  lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

PRZEBIEG KONKURSU. NAGRODY

 1. Spośród wszystkich złożonych prac jury powołane przez Organizatora wybierze zwycięzców.
  - 7 zwycięzców na 70–lecie Biblioteki. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody.
 2. Zwycięskie prace będą frontem zakładek bibliotecznych, elementem promocyjnym naszej Biblioteki. Zostaną wydrukowane i będą ogólnodostępna w Bibliotece
  oraz Otrzymają nagrody rzeczowe w postaci kart podarunkowych empik o wartości 100 zł.

szczegóły konkursu na:
https://biblioteka-starebabice.pl/

Załącznik: 

Zobacz także

Strony