Kwalifikacja wojskowa 2019

Drukuj

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2019 ROKU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U.  2018, poz. 1982) kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 04 lutego do 26 kwietnia 2019 r.

Na terenie powiatu warszawskiego zachodniego kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie w okresie od 28 lutego do 02 kwietnia 2019 r.

Dla Gminy Stare Babice wyznaczono termin kwalifikacji wojskowej w dniach 6, 7 i 11 marca 2019 r.
Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 127.

Telefon do  Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej: 
(22) 722 38 08.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu  i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.

Szczegóły w załączniku >>

Załącznik: 

Zobacz także

Strony