Obowiązek odśnieżania dachów

Drukuj

OGŁOSZENIE

W związku z występowaniem intensywnych opadów śniegu mogących powodować zagrożenie m.in. w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych oraz obiektach użyteczności publicznej przypominamy administratorom, właścicielom i zarządcom obiektów o obowiązku odśnieżania dachów.

Podstawą prawną zobowiązującą zarządcę nieruchomości do odśnieżania dachu jest art. 61 pkt 2 jest Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) – właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek zapewnienia, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Zobacz także

Strony