Obwieszczenie WKWMIR

Drukuj

OBWIESZCZENIE

Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Mazowieckiej Izby Rolniczej

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Uchwały nr 33/V/2019 Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, podaje się do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Mazowieckiej Izby Rolniczej Gmina Stare Babice stanowi dwumandatowy Okręg Wyborczy Nr 265.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r.,
o izbach rolniczych i § 4 ust. 1 pkt. 2 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Uchwały nr 5/2019 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, dla przeprowadzenia wyborów w dniu 28 lipca 2019 roku powołano Komisję Okręgową w składzie:

1. Dziewulski Witold

2. Łaciński Sławomir

3. Szelenbaum Marzena

4. Szelenbaum Waldemar

5. Żółtowski Józef

Przewodniczący

Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

/-/ Michał Żbikowski

Zobacz także

Strony