Odpady komunalne w aglomeracji warszawskiej

Drukuj

31 stycznia 2019 r. w Centrum Kultury Izabelin odbyła się konferencja pn. Odpady komunalne w Aglomeracji Warszawskiej. Było to jednocześnie podsumowanie cyklu spotkań samorządowych, jakie odbyły się również w Gminie Stare Babice. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka. Konferencja zorganizowana została przez Gminę Izabelin oraz Stowarzyszenie Metropolia Warszawa.

Prelegentami byli m.in. Marek Surmacz – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Ewa Orzechowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Magdalena Gosk – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, Marcin Podgórski – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego, Krzysztof Gołębiewski – Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Dariusz Krupa – Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego oraz Leszek Świętalski ze Związku Gminy Wiejskich.

Spotkanie było transmitowane na żywo, zapraszamy do obejrzenia retransmisji konferencji na stronie Gminy Izabelin.

Konferencję otworzyła Dorota Zmarzlak - Wójt gminy Izabelin, która przedstawiła problemy gospodarki odpadami komunalnymi. Podczas wystąpień reprezentantów poszczególnych instytucji i firm został zarysowany możliwy scenariusz i przedstawiono postulaty wypracowane podczas wcześniejszych spotkań.

Każda ze stron zaprezentowała swój punkt widzenia i trudności jakie dostrzega w obecnym systemie. W dwóch panelach dyskusyjnych poruszono następujące tematy:

 • od czego zależy zwiększenie wysokości opłat?
 • czy podwyżek cen można uniknąć?
 • jaki jest wpływ polityki prowadzonej z poziomu centralnego na działania samorządów?
 • jakie są możliwości zrzeszania się gmin celem wspólnego zagospodarowania odpadów?
 • w jaki sposób samorządowcy, rząd i mieszkańcy mogą realizować oczekiwania społeczne odnośnie gospodarki odpadami w gminie?
 • gospodarka odpadami z perspektywy globalnej.

Podano przykłady dobrych praktyk samorządowych i biznesowych - jak poszczególne gminy w innowacyjny sposób radzą sobie z problemem gospodarki odpadami. Na zakończenie spotkania była możliwość zadawania pytań przez zgromadzoną publiczność.

Podczas spotkania przypomniana została hierarchia sposobów postępowania z odpadami:

 1. zapobieganie powstawaniu odpadów
 2. przygotowywanie do ponownego użycia
 3. recykling
 4. inne procesy odzysku
 5. unieszkodliwianie

Jak podsumować konferencję?

Lawinowo rosnące ceny są dużym problemem, który należy jak najszybciej rozwiązać. Samorządowcy wyrazili obawę, że zaproponowane rozwiązania wejdą w życie w zbyt długim czasie (perspektywa nawet kilku lat, gdy umowy trzeba podpisywać np. co roku). Zgodnie podkreślano, że problem trzeba rozwiązać wspólnie i muszą się w to zaangażować wszyscy uczestnicy systemu tj. strona rządowa, samorządowa oraz sami mieszkańcy. Wtedy jest szansa na rozwiązanie tej trudnej sytuacji.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Ministerstwa Ochrony Środowiska, gdzie w jasny i prosty sposób przedstawione sa zasady segregacji odpadów.


Zobacz także

Strony