Ogłoszenie GOPS

Drukuj

Stare Babice, dn. 31 grudnia 2018 r.

O G ŁO S Z E N I E

W związku z ogłoszonym w dniu 10 grudnia 2018 r. zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu opału z dowozem dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach jako jedyna – ofertę złożyła Firma Opałek s. c. Marcin Lubaszka Adam Lubaszka Piotr Lubaszka z siedzibą 05-306 Jakubów, ul. Mińska 49  Oddział Łomianki 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 122, która podała cenę opału na zimę – luzem: 1 tona z dowozem do klienta (orzech II) z transportem w wysokości 770,00 zł brutto.

Na realizację przedmiotowego świadczenia z Oferentem zostanie zawarta umowa.

Termin realizacji zadania będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy, tj. od 2 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.  

(-) Alicja Napurka
Dyrektor GOPS

Zobacz także

Strony