Ogłoszenie GOPS

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stare Babice informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2019 r. ogłoszonego Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 10 kwietnia 2019 r. Program zrealizowany zostanie przez Fundację Nasze Szczęścia. Szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia konkursu znajdują się w załączonym dokumencie.

Zobacz także

Strony