Ogłoszenie Spółki Wodnej Gminy Stare Babice

Drukuj

Gminna Spółka Wodna "BABICE" zaprasza do złożenia oferty na zadanie "Wykoszenie skarp, korony i dna rowów melioracyjnych wraz z wygrabieniem pokosu na koronę rowu". Spółka informuję, że umowa zawarta zostanie w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

Zainteresowani zleceniem mogą uzyskać więcej informacji w siedzibie spółki mieszczącej się w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21 pokój 42 , telefonicznie 22 752 82 71 lub 513 608 625, e-mail astanicka.gswbabice@o2.pl.

Oferty należy składać do 18 lutego 2019 r. do godz. 14.00

Zobacz także

Strony