Pomoc żywnościowa w Gminie Stare Babice

Drukuj

27 lutego 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach wydawał żywność dla swoich podopiecznych.

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym wydawano paczki żywnościowe zawierające m.in. fasolę białą, powidła, makaron, ryż, szynkę i inne produkty takie jak pasztet i mleko. To efekt działań w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), realizowanego przez GOPS w Starych Babicach.

Tego dnia wydano ogółem 4348,76 kg żywności 315 osobom potrzebującym, które są w programie pomocy żywnościowej realizowanym przez GOPS.

GOPS w Starych Babicach szczególnie dziękuje druhom z OSP Borzęcin Duży za udostępnienie sali oraz podpopiecznym, którzy pomogli w rozładunku paczek z żywnością.

Zobacz także

Strony