Projekt MPZP części wsi Stare Babice

Drukuj

Szanowi Mieszkańcy,

poniżej zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt będzie wyłożony w
dniach od  8 lipca do 31 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce
„Dla Inwestora” w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice o godzinie 1700.


Zobacz także

Strony