Przetarg ustny nieograniczony

Drukuj

Załącznik do zarządzenia nr 164/2018 r.
z dnia 3 pażdziernika 2018 r.

WÓJT GMINY STARE BABICE
działając na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121.) oraz
§ 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

OGŁASZA
I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI
położonej w miejscowości  Stare Babice

nieruchomość stanowiąca działkę o nr ew. 643/1 o  powierzchni 0,1047 ha, położona na terenie przeznaczonym pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz  udział 3/8 w drodze wewnętrznej stanowiącej  dz. nr ew. 643/10

Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia  2018 r. o godz. 12:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.

Zobacz także

Strony