Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok 2019/2020

Drukuj

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Informujemy Państwa, że od 13 maja 2019 r. od godz. 12:00 do 17 maja 2019 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok 2019/2020.

W wybranym przedszkolu należy złożyć dokumenty i wszystkie załącznik zgodne z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020”oraz terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

Zobacz także

Strony