Rozstrzygnięcie przetargu

Drukuj

OGŁOSZENIE
O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 230/4 o powierzchni 0,1280 ha, położonej we wsi Mariew, przeprowadzony w dniu 12 grudnia 2018 r. nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów.

Stare Babice, 12.12.2018 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
(-) Tomasz Szuba

Zobacz także

Strony