Rozstrzygnięcie przetargu

Drukuj

OGŁOSZENIE
O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 643/1 o powierzchni 0,1047 ha, położonej we wsi Stare Babice wraz z udziałem 3/8 w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ew. 643/10, przeprowadzony w dniu 12 grudnia 2018 r. nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów.

Stare Babice, 12.12.2018 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
(-) Tomasz Szuba

Zobacz także

Strony