Rozstrzygnięcie przetargu

Drukuj

OGŁOSZENIE
O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 593/3 i 593/4 o łącznej powierzchni 0,1500 ha, położonej we wsi Borzęcin Duży, przeprowadzony w dniu 12 grudnia 2018 r. nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów.

Stare Babice, 12.12.2018 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
(-) Tomasz Szuba

Zobacz także

Strony