Rusza projekt „Szkoła bliżej nauki …”

Drukuj

8 sierpnia 2017 r. umowę o dofinansowanie projektu podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, Anna Dziama Dyrektor Edukacji w Centrum Nauki Kopernik oraz Jolanta Brzywczy Zastępca Dyrektora Administracyjnego, Główna Księgowa w CNK.

Tytuł projektu: „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych

Centrum Nauki Kopernik przygotuje działania edukacyjne dla 1,9 tys. uczniów oraz 164 nauczycieli z siedmiu gmin – Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Otwocka, Żyrardowa, Kobyłki, Lesznowoli i Starych Babic.

Całkowita wartość projektu to ponad 4,9 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 wyniesie 4,7 mln zł.

Wartość zadań projektu, z których skorzystają uczniowie i nauczyciele Szkoły w Koczargach Starych to 56 tys. zł.

Lider projektu - Centrum Nauki Kopernik.

ZIT

Zdjęcia i informację prasową o projekcie przygotowało
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego WM.

Zobacz także

Strony