Szkolenia komputerowe dla mieszkańców

Drukuj

Szkolenia komputerowe
dla mieszkańców finansowane
przez UE

Gmina Stare Babice uzyskała grant w wysokości 86 520 zł na zorganizowanie bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców.

>>>Opis modułów szkoleniowych
realizowanych w ramach projektu>>>

>>>Więcej informacji o projekcie>>>

Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z siedmiu modułów szkoleniowych:  1. „Rodzic w Internecie”, 2. „Mój biznes w sieci”, 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”, 4. „Działam w sieciach społecznościowych”, 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, 6. „Rolnik w sieci”, 7. „Kultura w sieci".

W szkoleniach wezmą udział osoby w wieku 25+ (w różnych przedziałach wiekowych – łącznie 168 osób), które chciałyby podnieść swoje umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informatycznych oraz zasobów Internetu w pracy i w codziennym życiu. Uczestnicy szkoleń poznają cyfrowe narzędzia, które ułatwią samodzielne zdobywanie informacji w sieci, korzystanie z e-usług i załatwianie różnego rodzaju spraw on-line, a także skuteczną komunikację zarówno w relacjach prywatnych jak i zawodowych, prowadzenie biznesu w sieci, realizowanie swoich pasji i zainteresowań. Zdobędą też wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń i zasad bezpieczeństwa w sieci.

Wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców buduje potencjał społeczeństwa informacyjnego, który znajdzie swoje odbicie na rynku pracy, w rozwoju przedsiębiorczości oraz w życiu społecznym. Dla każdego z nas, umiejętne poruszanie się w Internecie i posługiwanie się dostępnymi tam narzędziami i aplikacjami, to przede wszystkim ułatwienie w dotarciu do potrzebnych informacji oraz oszczędność czasu w załatwianiu spraw i czynności życia codziennego (e-bankowość, e-zdrowie, e-administracja, e-poczta, e-bilety, e-rezerwacje, e-sklepy itp.).

W ramach projektu zaplanowano także zakup 12 laptopów, które po zakończeniu szkoleń trafią do jednej ze szkół. Szkolenia będą prowadzone w 2018 i 2019 roku. Rozpoczęcie naboru uczestników zaplanowano na przełomie września i października. Rekrutację poprzedzi akcja promocyjno-informacyjna skierowana do mieszkańców.

Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Grant przyznała gminie Fundacja Promocji Gmin Polskich i będzie on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Wkrótce podpisanie umowy na dofinansowanie.

Zobacz także

Strony