Szkolenie LGD

Drukuj

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” serdecznie zaprasza na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 na przedsięwzięcia:

- 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR

- 3.2.1 Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych

- 3.3.1 Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR przez kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych

24 maja 2019, w godz. 9.00 – 17.00 w Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12 A.

Załącznik: 

Zobacz także

Strony