Terminy zebrań wiejskich - fundusz sołecki

Drukuj

Terminy zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego

(harmonogram będzie uzupełniany po zgłoszeniu przez sołtysa informacji o terminie zebrania)


Sołectwo

I termin zebrania

II termin zebrania*

Miejsce zebrania

Babice Nowe

Blizne Jasińskiego

Blizne Łaszczyńskiego

Borzęcin Duży

Borzęcin Mały

Janów

Klaudyn

Koczargi Nowe

Koczargi Nowe - Bugaj

Koczargi Stare

Kwirynów

Latchorzew

Lipków

Lubiczów

Mariew, Buda

Stanisławów

Stare Babice

Topolin

Wierzbin

6 września 2019 r. (piątek), godz. 19:00

6 września 2019 r. (piątek), godz. 19:00

Wierzbin,

ul. Warszawska 635

Wojcieszyn

Zalesie

6 września 2019 r. (piątek), godz. 19:00

6 września 2019 r. (piątek), godz. 19:00

Wierzbin,

ul. Warszawska 635

Zielonki Parcela

Zielonki Wieś

* W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.


Zobacz także

Strony