UWAGA zamieranie sosen – kornik ostrozębny

Drukuj

Szanowni Państwo,

Obserwowane w ostatnim czasie rude i przebarwione korony sosen to w dużej mierze wynik działalności kornika ostrozębnego. Jest to jeden z najgroźniejszych szkodników atakujących osłabione sosny.

Owad ten często zasiedla drzewa osłabione w wyniku różnych zjawisk (susza, pożar). Szkodnik ten atakuje głównie górne partie drzew z cienką korą i grubsze gałęzie. Jego działalność prowadzi do szybkiego zamierania drzew. Jest jednym z najgroźniejszych szkodników atakujących osłabione sosny.

W celu skutecznego ograniczenia kornika ostrozębnego istotne jest, aby wszyscy właściciele lasów zwalczali w swoich drzewostanach tego groźnego szkodnika. Zgodnie z Ustawą o lasach właściciele lasów są zobowiązani do ochrony lasu, w tym zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.

   
JAK ZAPOBIEGAĆ I ZWALCZAĆ KORNIKA OSTROZĘBNEGO?

Najskuteczniejszą metodą zwalczania kornika ostrozębnego jest systematyczne usuwanie zaatakowanych sosen (wycięcie i wywóz z lasu) oraz utylizacja wierzchołków i gałęzi z tych drzew (wywiezienie poza teren leśny lub spalenie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego). Ponieważ drzewa z rudymi koronami pojawiają się w ciągu całego okresu wegetacyjnego (ze szczególnym nasileniem od lipca do końca roku), należy jak najczęściej przeglądać drzewostany i miejsca, w których kornik już wystąpił, by w porę usunąć pojawiające się drzewa z rudziejącymi koronami. Zaniechanie tych działań może prowadzić do zamierania całych drzewostanów, co w konsekwencji naraża na straty właścicieli lasów.

Szczegółowe informacje dotyczące kornika ostrozębnego i jego zwalczania a także procedury administracyjnej związanej z wycinką drzew zasiedlonych przez szkodnika można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 733 72 46.

Informacji na temat szkodnika udzielić mogą również Nadleśnictwo Chojnów i Jabłonna.

Ulotka na temat zagrożenia ze strony kornika ostrozębnego:

http://www.lublin.lasy.gov.pl/documents/

 

Zobacz także

Strony