W Y K A Z

Drukuj

Załącznik do zarządzenia nr 177/2018
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 17.10.2018 r.

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana zabudowana nieruchomość położona w Borzęcinie Dużym, stanowiąca własność Gminy Stare Babice, przeznaczona została do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Adres nieruchomości:  Borzęcin Duży, ul. Warszawska 828

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: WA1P/00106469/5, WA1P/00091687/0

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: 617/1, 617/6 i 618/8

Szczegóły w załączniku poniżej >>

Zobacz także

Strony