Winda w Klubie Mieszkańca

Drukuj

Wójt Gminy Stare Babice informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się wprowadzenie Wykonawcy na teren prac przy realizacji zadania pn. „Dostawa i montaż windy do pomieszczeń Klubu Mieszkańca w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach przy ul. Polnej 40 wraz z wykonaniem robót towarzyszących w tym wykonanie zadaszenia”

Przedmiotem zadania są prace związane z wykonaniem windy     do Klubu Mieszkańca, mieszczącego się w Szkole Podstawowej        w Starych Babicach. Zakres zadania obejmuje w szczególności: prace rozbiórkowe w rejonie zejścia do Klubu Mieszkańca, wykonanie fundamentu pod windę, zakup, dostawę i montaż windy; wykonanie zadaszenia windy oraz pozostałe prace wymienione w umowie i dokumentacji projektowej. Prace realizowane będą przez Wykonawcę Lift Engineering Wojciech Bigas w terminie do 27 września 2019 r.

Zobacz także

Strony