Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta

Drukuj

W dniu 27.06.2019 r. na X sesji Rady Gminy, radni jednogłośnie podjęli uchwały: w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Babice Sławomirowi Sumce.

.

.

.Podczas X Sesji Rady Gminy m.in.:

  • Wójt Gminy dokonał oficjalnej prezentacji nowego Sekretarza Gminy-Pana Michała Więckiewicza.
  • Rada Gminy odwołała dotychczasową panią Skarbnik-Panią Irenę Sotomską, która przechodzi na emeryturę.
  • Radni powołali nową panią Skarbnik-Mariolę Sarzyńską.
  • Przyjęto Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Stare Babice, którego podstawowym celem PONE jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW niespełniających wymagań ekoprojektu.
  • Przyjęto Uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań sprzyjających  rozwojowi sportu, umożliwiającą klubom sportowym składanie wniosków  o dofinansowanie zadań publicznych z zakresu sportu.

Zobacz także

Strony