WYKAZ

Drukuj

Załącznik do zarządzenia nr 19/2019  Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 22.01.2019 r.

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana zabudowana nieruchomość położona we wsi Wojcieszyn, stanowiąca własność Gminy Stare Babice, przeznaczona została do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

Adres nieruchomości - Wojcieszyn, ul. Trakt Królewski

Powierzchnia - 0,1456 ha
Oznaczenie wg księgi wieczystej - WA1P/00057625/5
Oznaczenie wg ewidencji gruntów - 225/2

Szczegóły w załączniku poniżej >>>

Zobacz także

Strony