Wyniki konkursu „Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty”

Drukuj

Patriota i patriotyzm to trudne słowa dla przedszkolaka. Przedszkole w Bliznem Jasińskiego chcąc uczyć  małe dzieci szacunku, umiłowania i oddania ojczyźnie ogłosiło Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty”.

Konkurs adresowany był do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych powiatu warszawskiego zachodniego. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, propagowanie wiedzy o polskich kwiatach, szacunek do przyrody,  rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności dzieci.

Na konkurs wpłynęły 34 prace, z 13 placówek Powiatu Warszawskiego Zachodniego. „Mali artyści” dostarczyli na konkurs: kwiatowe obrazy malowane farbą, wylepiane krepiną i plasteliną, obrazy z makaronu, słomek, metalu,  szpatułek lekarskich, collage, wycinanki z kolorowego papieru, odbijanki farbą.

Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Stare Babice p. Sławomira Sumki. Profesjonalne jury 13.11.2019 r. przyznało: miejsca główne I, II i dwa III, dwa wyróżnienia szczególne i 28 wyróżnień.

I miejsce - Kamila Regulska - Publiczne Przedszkole  Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
II miejsce - Iga Murawska - Szkoła Podstawowa w Starych Babicach
III miejsce - Aleksander Stanuch - Publiczne Przedszkole  Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
III miejsce - Laura Dąbrowska - Przedszkole "Wesoły Brzdąc"
Wyróżnienia szczególne - Zuzanna Bernatowicz i Ada Kazimierska-Balkan - Gminne Przedszkole w Izabelinie. Pozostałe dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały wyróżnienia.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
Sponsorami nagród byli: Wójt Gminy Stare Babice, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Anna Gładyga i Beata Skrońska.
Uroczyste rozdanie nagród poprzedzili swoim występem bliźnieńscy przedszkolacy: prezentując to co piękne i polskie: wiersze, ludowe tańce i piosenki.

Wszystkim uczestnikom konkursu, członkom jury, fundatorom nagród, organizatorom: pracownikom przedszkola w Bliznem Jasińskiego podziękowanie za patriotyczną postawę i „wychowanie do wartości”.

Tekst: Małgorzata Siekierska

Zobacz także

Strony