Zmiany w Gminnej Spółce Wodnej „Babice”

Drukuj

22 stycznia 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „BABICE”.

W sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 przedstawiciele spółki złożyli m.in. sprawozdanie z działalności za 2017 rok i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r., delegaci jednogłośnie przyjęli również plan pracy i budżet na 2018 rok.

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Podczas zebrania przedstawiono wynik kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, która trwała od 9  do 11 października 2017 roku.

Przedmiotem kontroli była realizacja warunków umów w sprawie przekazania dotacji oraz prawidłowości wykorzystania dotacji przez spółkę. Realizację umowy oceniono pozytywnie. Omówiono również temat usunięcia awarii w Borzęcinie Dużym, czy Wierzbinie. Składka członkowska dla członków spółki odnoszących korzyści z systemu melioracyjnego w roku 2018 pozostaje bez zmian.

Zmiany w prawie wodnym

Podczas zgromadzenia dyskutowano również o zmianach w prawie wodnym. Z dniem 1 stycznia 2017 roku powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju.

Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Nowy podmiot powołano na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne celem zapewnienia sprawniejszego zarządzania naszym wielkim dobrem wspólnym, jakim są zasoby wodne.

Nowe władze spółki

Podczas zebrania wybrano nowe władze GSW „BABICE” na lata 2018 – 2023.

W skład Zarządu obecnie wchodzą:

  • Remigiusz Fijołek - Przewodniczący Zarządu
  • Leszek Grabowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
  • Paweł Sumka - Sekretarz Zarządu

Członkowie Zarządu:

  • Anna Wróblewska
  • Jadwiga Janasz
  • Damian Paradowski

Komisja Rewizyjna:

  • Józef Drzewiński - Przewodniczący Komisji
  • Marzena Szelenbaum - Zastępca przewodniczącego Komisji
  • Jacek Dawidowski - Członek Komisji

Na koniec zebrania zaproszeni goście pogratulowali Zarządowi i Przewodniczącemu Zarządu GSW „BABICE” sprawności w działaniu, efektywności w rozwiązywaniu spornych spraw czy rosnących wyników budżetowych oraz dużej ściągalności zaległych składek.

Poinformowano również, że w dniu 15 lutego 2017 roku sołtysi dostaną już nakazy płatnicze na rok 2018.

22.01.2018 - walne zebranie Spółki Wodnej Babice

22.01.2018 - walne zebranie Spółki Wodnej Babice

 fot. A. Stanicka

Zobacz także

Strony