Zniżka w opłatach za odpady

Drukuj

Informujemy Państwa, że zwolnienie w części z opłaty za wywóz odpadów przysługuje:

- w wysokości 7 zł na miesiąc na mieszkańca właścicielowi posesji, na której zamieszkują osoby, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

- w wysokości 2 zł miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej.

Zniżki dotyczą posesji, w których zbiórka odpadów komunalnych odbywa się w sposób selektywny.

Aby skorzystać z w/w ulg należy w urzędzie gminy złożyć wniosek o zwolnienie w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zniżka przysługuje na rok od kolejnego miesiąca, w którym zostały złożone dokumenty.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Gminy Stare Babice XLVII/505/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędzie gminy w pok. nr 9, tel. (22) 733 80 90, e-mail: odpady@stare-babice.waw.pl.

Załącznik: 

Zobacz także

Strony