Dokumenty do pobrania

Drukuj
 1. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECA WĘGLOWEGO NA GAZOWY, ELEKTRYCZNY LUB OLEJOWY
  Załączniki:

oswiadczenie_piece.pdf

wniosek_dotacja_piece.pdf

 1. WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ETERNIT)
  Załączniki: 
   wniosek_eternit_rodop.pdf
  wniosek_eternit_rodop.doc

 2. WNIOSEK NA WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Załączniki:
 3. WNIOSEK NA WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

  Załączniki:
  wniosek_o_wycinke_drzewa_dzialalnosc.pdf
  wniosek_o_wycinke_drzewa_dzialalnosc.doc

 4. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Załaczniki:
 1. WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
  W ZAKRESIE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STARE BABICE

  Załączniki:

 2. WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 3. OŚWIADCZENIE PODMIOTU OBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
  oswiadczenie_retencja_terenowa.doc

  oswiadczenie_retencja_terenowa.pdf
 4. OŚWIADCZENIE O POCHODZENIU I RODZAJU ODDAWANYCH ODPADÓW DO GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W STARYCH BABICACH