Fundusz sołecki - informacje

Drukuj

FUNDUSZE SOŁECKIE - PODSTAWY PRAWNE:

 
TABELA - fundusz sołecki 2019 dla sołectw

WZORY DRUKÓW09-08-2018 14:19
Zarządzenie Wójta Gminy Stare Babice w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego.

08-08-2018 12:49
O funduszu sołeckim

Etapy postępowania, jak otrzymać i wykorzystać środki z funduszu sołeckiego.


06-08-2018 06:54
Pismo Wójta Krzysztofa Turka do mieszkańców

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć mieszkańcom i zintegrować lokalną społeczność w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia.
Termin składania wniosków - 30.09.2018 r.