Janów

Drukuj

Stanisława Sulwińska

SOŁTYS

STANISŁAWA SULWIŃSKA 
Janów
ul. Andersa 57

kom. 605 665 536

RADA SOECKA
Leszek Dobroczyński
Marek Jakubowski
Waldemar Bajnóg

WYKAZ ULIC:

gen. Władysława Andersa
Cichociemnych
Czerwonych Maków
ppor. Kazimierza Gurbiela
Kompanii Szturmowej
gen. Stanisława Maczka
Pohulanka
gen. Klemensa Rudnickiego
Saperów
gen. Władysława Sikorskiego
Strzelców Karpackich
kapelana Adama Studzińskiego
gen. Nikodema Sulika
gen. Witolda Urbanowicza