Młodzi z Pasją

Drukuj

"Młodzi z Pasją" to grupa ambitnych, uzdolnionych, młodych ludzi, którzy chcą dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi. Głównym celem działania jest umożliwienie tworzenia własnych tekstów, scenariuszy, które można przedstawić publiczności oraz realizacja pomysłów takich jak: wernisaże tematyczne, przedstawienia taneczne, koncerty.

Grupa została założona w 2004 roku z inicjatywy absolwentów Studia Muzycznego oraz Szkoły Muzycznej (w Starych Babicach), przy wsparciu i pomocy Towarzystwa Muzycznego im. Kazimierza Wiłkomirskiego. Pierwszymi uczestniczkami zajęć Młodych z Pasją były: Magdalena Drzewińska, Alicja Kamińska, Maja Moraczewska. Pierwszy koncert organizowany przez Młodych z Pasją odbył się 5 listopada 2004 roku w Sali Koncertowej im. Kazimierza Wiłkomirskiego.

Członkowie grupy rozwijają m.in. swoje zdolności aktorskie, muzyczne, taneczne, wokalne. W dążeniu do perfekcji pomagają im aktorzy, soliści, tancerki i wiele innych znawców sztuki. Warsztaty były prowadzone przez Elizę Dżyga, Anetę Groszyńską, Michała Malinowskiego, Michała Mikołajczyka, Barbarę Songin, Zbigniewa Wójcika i wielu innych wspaniałych artystów.

Tradycją stało się, że na początku roku szkolnego Młodzi z Pasją organizują konkurs fotograficzny pt. "Lato w Obiektywie" wraz z wystawą oraz w karnawale "Karnawałowy Mix". Dodatkowo odbywają się spektakle, koncerty, wernisaże, krótkie przedstawienia. Grupa chętnie uczestniczy w organizowanym przez Gminę Stare Babice "Dniu Dziecka", jak również w inicjatywach na rzecz rozwoju najmłodszych. Przykładem może być uczestnictwo Młodych z Pasją w dniu otwartym pt. "Teatr Wielki Otwarty dla Dzieci". Wszystkich uczestników łączy Pasja, to właśnie ona przyczyniła się do stworzenia grupy artystycznej.


fot. Wojciech Leśniowski - Przypadek kliniczny