Projekty dofinansowane

Drukuj

Gmina Stare Babice pozyskuje środki finansowe na realizację zadań z różnych funduszy, zarówno krajowych i zagranicznych.

Wartość środków pozyskanych w projektach   
ze źródeł krajowych i zagranicznych w latach 2003-2013


rok


wartość projektów zrealizowanych lub w realizacji
(w tys. zł)


wartość
dotacji otrzymanej *
(w tys. zł)


ilość projektów złożonych


ilość projektów dofinasowanych/
zakończonych i w realizacji/


w tym ilość projektów dofinasowanych z UE i EOG


2003


990


488


2


2


2


2004


26487


17500


1


1


1


2005


6978


5138


2


2


2


2006


266


103


2


2


2007


645


214


6


4


1


2008


3371


1850


12


4


3


2009


213754


129753


12


3


2


2010


564


398


9


6


5


2011


735


451


8


7


5


2012


51


25


3


2


2


2013


2716


1619


7


3


2


suma


256558


157541


64


36


25

(źródło: UG wrzesień 2013)

* w przypadku projektów będących w realizacji uwzględniono wartości dotacji  z umowy

W zestawieniu ujęto zadania ocenione pozytywnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie, tj. projekty zrealizowane oraz w trakcie raelizacji.

Wartość zadań ujęto wg kwoty z umowy lub w przypadku zadań zakończonych wg wartości z wniosku o płatność.

W przypadku zadań wieloletnich wartość całego projektu oraz wartość dofinansowania jest przypisana do roku składania wniosku.