Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Drukuj

Od 1 sierpnia 2013 czynny jest Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przy ul. Dworkowej (koło EKO-Babic).

UWAGA: 

Do gminnego punktu przyjmowane są w godzinach otwarcia różne odpady gabarytowe, pobudowlane, drobny gruz, złom, makulatura, kartony, plastiki, zużyty sprzęt RTV, baterie i świetlówki oraz odpady biodegradowalne.

Warunek: posegregowane oddzielnie

Informujemy że od dnia 1 czerwca 2016 r. roku oddając odpady do punkt konieczne będzie podanie numeru identyfikacyjnego (ID).

Numer ten ma od sześciu do siedmiu cyfr i  jest indywidualny dla każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy Stare Babice. Znaleźć go można w  piśmie wysyłanym do każdego mieszkańca który złożył deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest on również końcowym elementem indywidualnego numeru konta do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami.

Punkt GPSO-SITA

    Czynny:    

  • - w okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada):
    wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 14.00-18.00
    oraz sobota w godzinach 10.00-16.00.
  • - w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca):
    wtorek, czwartek i sobota w godzinach 12.00-16.00.

Więcej informacji:
Referat Ochrony Środowiska 22 722 90 06

PSZOK - ul. Dworkowa