Serwis Informacyjny - aktualny

Drukuj


16 sierpnia 2019, Nr 632

GMINA, URZĄD, TEREN

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RPinformujemy, iż Prezydent RP zarządził wybory do Sejmu RP
i Senatu RP na dzień 13 października 2019 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl w zakładce Wybory i referenda oraz na stronie www.pkw.gov.pl w zakładce Wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r.

PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU

 • Borzęcin – 20 sierpnia w godz. 8:00 – 16:00, ul. Stołeczna nr 4-58 i nr 23-87, ul. Kwiatowa
  (stacja 01-0417 Borzęcin 2);
 • Koczargi Stare – 21 sierpnia w godz. 9:00 – 14:00, ul. Czereśniowa (stacja 01-1617 Koczargi Gimnazjum obwód nr 1);
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare – 22 sierpnia w godz. 9:00 – 13:00, ul. Górki (stacja 01-0505 Koczargi Stare 3);
 • Klaudyn – 23 sierpnia w godz. 8:00 – 15:00, ul. Lutosławskiego nr 17-56, ul. Góreckiego nr 2,
  ul. Brahmsa (stacja 01-0625 Klaudyn 5 obw nr 3);

OGŁOSZENIE O PRZESŁUCHANIACH ARTYSTÓW - Stowarzyszenie Działajmy Razem ogłasza przesłuchania artystów amatorów oraz artystów zawodowych mogących i chcących supportować koncert Adama Struga oraz zespołu Monodia Polska wykonujących tradycyjną muzykę świecką oraz religijną. Celem głównym koncertu jest promowanie muzyki tradycyjnej w Gminie Stare Babice, celem pośrednim pomoc potrzebującej wsparcia rodzinie z Koczarg. Koncert odbędzie się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w dniu 20 października br.
Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, datę urodzenia, telefon kontaktowy należy wysłać na adres kww.dzialajmyrazem@gmail.com do 1 września br. Formularz zgłoszenia wraz z informacją dotyczącą sposobu przetwarzania danych osobowych (RODO) dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Działajmy Razem www.dzialajmy-razem.pl . Kandydaci, przystępując do przesłuchań, w zależności od środka ekspresji: muzyka, śpiew a capella lub śpiew z akompaniamentem, zobowiązani są przygotować dowolny utwór świecki lub religijny uwzględniający specyfikę muzyki tradycyjnej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.stare-babice.pl
w zakładce Dla Mieszkańca.

ZAPROSZENIA

9. PÓŁMARATON IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO - niedziela, 18 sierpnia, godz. 9:30 – 14:00, ul. Lesznowolska, Błonie

KONCERT NOCE W OGRODACH HISZPANII - niedziela, 18 sierpnia, godz. 17:00, scena plenerowa w parku w Starych Babicach

ATRAKCJE DLA DZIECI W WOJCIESZYNIE - środa, 21 sierpnia, godz. 17:00-19:00, plac zabaw przy ul. Sielskiej
w Wojcieszynie

VI OGÓLNOPOLSKA PARADA SENIORÓW I PIKNIK POKOLEŃ – sobota, 24 sierpnia, bezpłatny autokar do Warszawy odjeżdża z Borzęcina Dużego o godz. 10:15, ze Starych Babic o godz. 10:25, przemarsz odbywać się będzie Traktem Królewskim od Ronda de Gaulle’a do Kampusu Głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegółowe informacje oraz zapisy u pani Anny Czajkowskiej, tel. 606455060.

LETNIA POTAŃCÓWKA W WOJCIESZYNIE - sobota, 24 sierpnia, godz. 19:00 – 23:00, plac przy ul. Sielskiej
w Wojcieszynie

WIECZÓR WŁOSKI - koncert „Ciao, ciao Bambina” - niedziela, 25 sierpnia, godz. 17:00 – 18:30, sala widowiskowa Domu Kultury Stare Babice,ul. Południowa 2a, Zielonki-Parcela


9 sierpnia 2019, Nr 631

GMINA, URZĄD, TEREN

NAGRODA ZA PRZEWODNIK PO PLANOWANIU PRZESTRZENNYM informujemy, że Przewodnik po planowaniu przestrzennym Gminy Stare Babice, stworzony na początku roku przez pracowników naszego urzędu, decyzją Kapituły Nagrody imienia Jerzego Regulskiego otrzymał nagrodę główną w tegorocznej edycji konkursu
w kategorii Wiedza i upowszechnianie. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 18 września. Ogólnodostępny, jasny i transparentny przewodnik dotyczący planowania przestrzennego w gminie Stare Babice powstał
z potrzeby zgłaszanej przez mieszkańców gminy. Obecnie Przewodnik dostępny jest na stronie internetowej urzędu, a niebawem zostanie wydrukowany także w wersji papierowej.

PONOWNE WYŁOŻENIE PROJEKTU MPZP - LATCHORZEW ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi  Latchorzew wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  9 września do 30 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: http://www.stare-babice.pl w zakładce „Dla Inwestora”, a następnie w zakładce „Plany miejscowe
w przygotowaniu”.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21 w sali konferencyjnej
o godzinie 17:00.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK szansę na wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego mają te sołectwa, które złożą odpowiednie pod względem formalnym wnioski. Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:  1. są zadaniami własnymi gminy 2. służą poprawie życia mieszkańców 3. są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wniosek, wraz z informacją o kosztach i uzasadnieniem jest przedkładany wójtowi w terminie do 30 września 2019 roku, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu na rok 2020. Konsekwencją nie złożenia przez sołectwo w terminie do 30 września poprzedzającego rok budżetowy  wniosku do funduszu sołeckiego jest niewykorzystanie środków przypadających na sołectwo.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM informujemy, że zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Lutosławskiego w Klaudynie. Termin składania ofert upływa
19 sierpnia 2019 r. o godzinie 12:00. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
www.stare-babice.pl

ZAPROSZENIA

DZIEŃ MAŁEGO WOJCIESZYNIANINA niedziela, 11 sierpnia, start godz. 14:00, Wojcieszyn teren Rekreacyjny przy ul. Sielskiej

KONCERT RETROMANIA niedziela, 11 sierpnia, godz. 17:00, Sala Widowiskowa Domu Kultury, ul. Południowa 2a

KOLEJNY KONCERT FESTIWALU „W KRAINIE CHOPINA” niedziela, 11 sierpnia godz. 20:00, Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach

KINO PLENEROWE NA LEŻAKACH FILM GREEN BOOK niedziela, 11 sierpnia godz. 21:00, plac przed Domem Kultury w Zielonkach-Parceli

WARSZTATY TANECZNE DLA SENIORÓW poniedziałek-środa (12-14 sierpnia) godz. 17-18:30 hala sportowa GOSiR, sala fitness, obowiązują zapisy www.strefazajec.pl, Zielonki-Parcela, ul. Południowa 2a

ATRAKCJE DLA DZIECI W LIPKOWIE  środa, 14 sierpnia w  godzinach 17:00-19:00, plac zabaw w Lipkowie
u zbiegu ulic Akacjowej i Jakubowicza

PIKNIK "DISCO NA POLANIE" czwartek,  15 sierpnia,  start godz. 17, Polana Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli

2 sierpnia 2019, Nr 630

GMINA, URZĄD, TEREN

ZAKOŃCZENIE LATA W GMINIE 26 lipca zakończyliśmy tegoroczną edycję Lata w Gminie. Z tej okazji uczestnicy akcji zgromadzeni w hali gimnastycznej GOSiR w Zielonkach-Parceli otrzymali od Wójta Gminy Stare Babice bidony wykonane z tworzywa podlegającego recyklingowi, wolne od BPA. Gest ten ma na celu propagowanie wśród najmłodszych nawyku unikania używania jednorazowych opakowań. Wszystkie dzieci, które uczęszczały na Lato w Gminie (także w poprzednich tygodniach), a nie mogły być obecne na zakończeniu, zapraszamy po odbiór bidonu do Referatu Komunikacji Społecznej w Urzędzie Gminy ul. Rynek 32 (II piętro pokój nr 29).

ZMIANY W KURSOWANIU LINII L18 W dniach 5-12 sierpnia zmienia się trasę kursowania linii L18 według poniższego schematu - obu kierunkach: od skrzyżowania Sienkiewicza/Izabelińska: Sienkiewicza – Mościckiego – Paschalisa Jakubowicza – Lipkowska – Federowicza – 3 Maja i dalej swoją trasą. Kursowanie linii L18 odbywać się będzie na podstawie specjalnego rozkładu jazdy. Przystankiem granicznym będzie przystanek HORNÓWEK. Zawiesza się funkcjonowanie następujących przystanków: IZABELIŃSKA 01, 02, ZAGŁOBY 01, 02, SAPIEHY 01, 02, SIENKIEWICZA 03. Uruchamia się przystanek: OSIEDLOWA 02 zlokalizowany na ul. Sienkiewicza
w Zielonkach-Wieś za skrzyżowaniem z ulicą Izabelińską.

EKOTARG SZUKAMY SPRZEDAWCÓW Informujemy, że we wrześniu na terenie naszej gminy zorganizowany będzie EkoTarg. Zachęcamy do współpracy lokalnych producentów produktów rolnych i spożywczych, którzy chcieliby na nim sprzedawać swoje produkty. Prosimy o kontakt z Referatem Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy Stare Babice.

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Informujemy Państwa o planowanych przez PGE Dystrybucja S.A. wyłączeniach prądu: 7 sierpnia w godz. 09:00-13:00 w Starych Babicach przy ul. Kampinoskiej i Izabelińskiej.

WNIOSKI O OSZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Wójt Gminy Stare Babice informuje, że wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez występującą suszę w dniach od 11-04-2019 r. do 20-07-2019 r. będą przyjmowane do dnia 9 sierpnia 2019 r. Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o płatności bezpośrednie, kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu (jeśli dotyczy). Druki wniosków znajdują się w Urzędzie Gminy Stare Babice w Referacie Ochrony Środowiska ul. Rynek 32 pokój nr 10.

ZAPROSZENIA

BMX Challenge 6 odsłona corocznych zawodów, 3 sierpnia od 10:30, Skatepark w Borzęcinie Dużym,
ul. Warszawska 697.

X SPOTKANIE Z POWSTAŃCAMI WARSZAWSKIMI 4 sierpnia w godz. 14:00 - 16:30 odbędzie się "X Spotkanie
z Powstańcami Warszawskimi" w Chacie Kampinoskiej w Granicy. Harcerze Chorągwi Stołecznej ZHP oraz Komendy ZHP w Sochaczewie uświetnią spotkanie, które nosi nazwę "Żywe pomniki historii" i jest doskonałą okazją do rozmów młodzieży z bohaterami.

KABARET „MONIEK PRZEPIÓRKO”    4 sierpnia o godzinie 17:00 na scenie w parku w Starych Babicach.

FESTIWAL „W KRAINIE CHOPINA”  Zapraszamy na kolejny koncert festiwalu „W krainie Chopina” 4 sierpnia,
godz. 19:00
, sala koncertowa Domu Kultury, ul. Południowa 2a.

ATRAKCJE DLA DZIECI W BORZĘCINIE DUŻYM  7 sierpnia w godzinach 17:00-19:00, Plac Chopina w Borzęcinie Dużym przy ul. Spacerowej.

KONCERT W 75. ROCZNICĘ ROZSTRZELANIA LUDNOŚCI CYWILNEJ W BORZĘCINIE DUŻYM  8 sierpnia obchodzić będziemy 75. rocznicę rozstrzelania ludności cywilnej w Borzęcinie Dużym. W związku z tym w kościele pw. św. Ferreriusza w Borzęcinie Dużym, o godz. 17:30 odbędzie się msza św. upamiętniająca to wydarzenie. Po mszy nastąpi uroczyste złożenie wieńców w Miejscu Pamięci Narodowej (u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej). 19:00 Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na koncert, który odbędzie się w Kaplicy Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym.


26 lipca 2019., Nr 629

GMINA, URZĄD, TEREN

KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOCZARGACH STARYCH ROZSTRZYGNIĘTY Informujemy, że w drodze konkursu, który odbył się 24 lipca 2019 r., wyłoniono nowego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych. Konkurs wygrała pani Anna Baran. Stanowisko zostanie powierzone na okres 5 lat od 1 września 2019 r.

XI SESJA RADY GMINY STARE BABICE odbędzie 31 lipca 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21. Z przebiegiem sesji można zapoznać się na kanale YouTube Gminy Stare Babice: www.youtube.com/user/UGStareBabice. Na tym kanale można również obejrzeć transmisję on-line na żywo
z posiedzenia rady gminy.

XIII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIA POMOSTOWE 2019/2020 Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe
na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu. Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Więcej informacji znajdziecie Państwo
na stronie Urzędu Gminy Stare Babice.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE: RODZINA 500+ I DOBRY START 300+ Przypominamy, że cały czas można składać elektroniczne wnioski w programach 500+ i 300+, a od 1 sierpnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przyjmował także wnioski w wersji papierowej. Wypłaty realizowane są na bieżąco, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KOCZARSKA-SIENKIEWICZA” Przypominamy, że do 31 lipca wyłożony jest do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z projektem zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pok. nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz
na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce Dla Inwestora>>> Plany miejscowe w przygotowaniu.

ZAPROSZENIA

ZEBRANIE WIEJSKIE W WIERZBINIE Sołtysi wsi Wierzbin i Zalesie zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 26 lipca (piątek) o godz. 18:00 w Wierzbinie, przy ul. Warszawskiej 635 (posesja sołtysa Wierzbina). Tematem zebrania będzie omówienie funduszu sołeckiego na rok 2020 oraz sprawy bieżące.
Na spotkanie zapraszają: SOŁTYS WSI ZALESIE Elżbieta Witt, SOŁTYS WSI WIERZBIN Dariusz Świątkowski.

X SPOTKANIE Z POWSTAŃCAMI WARSZAWSKIMI 4 sierpnia w godz. 14:00 - 16:30 odbędzie się "X Spotkanie
 z Powstańcami Warszawskimi" w "Chacie Kampinoskiej" w Granicy. Licznie zgromadzeni harcerze Chorągwi Stołecznej ZHP oraz Komendy ZHP w Sochaczewie  uświetnią to spotkanie, które nosi nazwę "Żywe pomniki historii"
 i jest doskonałą okazją do rozmów młodzieży z bohaterami. Zespół "Kontrast" z Sochaczewa oraz członkowie Towarzystwa Kampinoskiego zapraszają Państwa do wspólnego śpiewania piosenek powstańczych.

FESTIWAL „W KRAINIE CHOPINA”  Zapraszamy na kolejny koncert festiwalu „W krainie Chopina” 28 lipca, godz. 9:45 kościół p. w  św. Trójcy w Leoncinie. Wstęp wolny.

PIKNIK ROCKOWY   W niedzielę 28 lipca na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli (ul. Południowa), odbędzie się Piknik Rockowy. Plan imprezy: godz. 18.00- Zespół On Stuff, godz. 19.00 Zespół Orange Zebra, Gwiazda wieczoru: godz. 20.30 zespół 4 Szmery. Dodatkowe atrakcje: 17.00 -20.00 – Starcie Tytanów – gigantyczny tor przeszkód 22.00 – pokaz laserowy.

GRUPA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Najbliższe spotkanie już 30.07.2019, temat spotkania - Czy asertywność pomaga w życiu? Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem tel: 22 730 80 30 lub poprzez e-mail: m.skowronska@stare-babice.pl.


19 lipca 2019., Nr 628

GMINA, URZĄD, TEREN

P&R STARE BABICE Informujemy, że 16 lipca został oddany do użytkowania parking „Parkuj i Jedź” przy drodze powiatowej nr 4126W (ul. Sienkiewicza) oraz ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Polnej.
Na babickim parkingu oprócz 54 miejsc dla samochodów powstały wiaty dla 40 rowerów i dwa MOR-y – miejsca obsługi rowerów. Zgodnie z regulaminem parkingu „Parkuj i Jedź”, uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2019 r.  korzystanie z obiektu jest bezpłatne, a parking czynny w godzinach 4-23. Zachęcamy wszystkich do korzystania
z parkingu oraz transportu publicznego dostępnego w jego pobliżu.

OBWIESZCZENIE Komisja Okręgowa Nr 265 w Starych Babicach obwieszcza o obsadzeniu mandatów
na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego
na dzień 28 lipca 2019 r. Z pełną treścią obwieszczenia można zapoznać się na stronie www.stare-babice.pl
w zakładce Gmina i urząd gminy.

PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU – INFORMACJA PGE DYSTRYBUCJI S.A. Wyłączenia prądu planowane
są w dniach: 22 lipca w Starych Babicach, w godz.  8:00-12:00 przy ul. Rynek 1,2,4,5,6,7,8,9,13,15,16,18,20,30A,33, marsz. Józefa Piłsudskiego dz. 680/4,680/2, Henryka Sienkiewicza od nr 1 do 17, gen. Leopolda Okulickiego 1,2,3, Wincentego Witosa 1,3,5,7,9,9A,9B; 23 lipca w Borzęcinie Małym w godz. 8:00-15:00 przy ul. Trakt Królewski i Źródlanej; 23 lipca
w Borzęcinie Dużym w godz. 9:00-15:00
przy ul. Kosmowskiej od nr 3 do 20; 24 lipca w Borzęcinie Dużym w godz. 9:00-15:00 przy ul. Kosmowskiej od nr 141 do nr 205.

SPIS ZASOBÓW LOKALNYCH Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” informuje, że od 1-31 sierpnia 2019 r. będzie realizowany projekt pn. „Produkty turystyczne marki lokalnej Misja Kampinos”, którego celem jest dokonanie spisu produktów i usług lokalnych znajdujących się na terenie działania Stowarzyszenia tj. gmin: Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice. Spis obejmie m.in. muzea, gastronomię, agroturystykę, kościoły oraz inne atrakcje i produkty lokalne. Ważne! Osoby spisujące będą posiadały: identyfikator oraz upoważnienie podpisane przez Zarząd LGD „Między Wisłą a Kampinosem”. Jeśli będą Państwo mieli wątpliwość,
co do tożsamości spisującego, prosimy dzwonić pod nr tel.: 22 794 04 88, lub 503580777.

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW Gmina Stare Babice realizuje projekt pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, w ramach którego zapraszamy mieszkańców
na bezpłatne szkolenia komputerowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby w wieku 25+ (w różnych przedziałach wiekowych), które chcą podnieść swoje umiejętności wykorzystania technologii informatycznych oraz zasobów Internetu w pracy i w codziennym życiu. Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy seniorów (65+) oraz osoby z niepełnosprawnością. Szczegółowy opis projektu oraz zasady zapisów na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Gmina i urząd gminy>>>Fundusze zewnętrzne.

PRACE DROGOWE PRZY UL. OKULICKIEGO Informujemy, że 18 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Okulickiego
w Starych Babicach, na odcinku od ul. Warszawskiej do ronda przy ul. Hubala Dobrzańskiego. Obecnie ulica jest nieprzejezdna od ul. Warszawskiej do ul. Rynek. Rondo przy ul. Hubala Dobrzańskiego funkcjonuje normalnie. Prace, mające na celu poprawę nawierzchni wykonuje Mazowiecki Zarząd Dróg  Wojewódzkich, przewidywany czas zakończenia prac
to 7 dni.

ZAPROSZENIA

LETNIA POTAŃCÓWKA Zapraszamy na kolejną Letnią Potańcówkę organizowaną w ramach „Kulturalnego Lata” - tym razem spotykamy się 20 lipca o godz. 19:00 w Klaudynie przy ul. Krzyżanowskiego 64A.

JAZZOWE NUTY NA SCENIE PLENEROWEJ Serdecznie zapraszamy na nastrojowy koncert zespołu Leliva Jazz Band, który odbędzie się 21 lipca roku o godz. 17.00 na scenie plenerowej w parku w Starych Babicach.

KINO PLENEROWE Zapraszamy na Polanę Dwóch Stawów w Zielonkach - Parceli przy ul. Południowej na projekcję filmu „Marzyciel” w reżyserii Marca Forstera. Startujemy 21 lipca o godz. 21:00. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą kocyków!

12 lipca 2019., Nr 627

GMINA, URZĄD, TEREN

PATRONAT HONOROWY WÓJTA GMINY Szanowni Mieszkańcy, zarządzeniem Nr 125/2019 r. z dnia 5 lipca 2019 r.
Wójt Gminy Stare Babice określił zasady przyznawania Patronatu Honorowego przez Wójta Gminy Stare Babice. Z pełną treścią zarządzenia oraz wzorami dokumentów można zapoznać się na stronie www.stare-babice.pl w zakładce
Na skróty>>>Patronat Wójta.

DYSKUSJA PUBLICZNA - MPZP „KOCZARSKA-SIENKIEWICZA” Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania  Przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza” wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt jest  wyłożony od 8 do 31 lipca w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pok. nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce Dla Inwestora>>> Plany miejscowe w przygotowaniu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się 15 lipca o godz. 17:00 w urzędzie gminy przy ul. Rynek 32.

PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU – INFORMACJA PGE DYSTRYBUCJI S.A. Przerwy w dostawie energii elektrycznej planowane są 18 lipca w godz. 8:00-16:00 w Borzęcinie Małym przy ul. Warszawskiej od numeru 905 do 917.

UWAGA MIESZKAŃCY LATCHORZEWA, BABIC NOWYCH, KWIRYNOWA Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

informuje o czynnościach ustalenia przebiegu granic w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Latchorzewa, Starych Babic, Blizne Jasińskiego, Janowa, Kwirynowa. Czynności odbędą się w dniach 18 i 19 lipca 2019 r. Pełen wykaz działek znajdą Państwo na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Gmina i urząd. Informacji dotyczących czynności udziela Zespół Wsparcia Służby Geodezyjnej PWZ, tel. 22 733 73 76, faks 22 733 73 41.

ZAPROSZENIA

KULTURALNE LATO – LETNIA POTAŃCÓWKA odbędzie się 13 lipca o godz. 19:00 u zbiegu ulic Kopernika i Kościuszki
w Blizne Jasińskiego. Miłośnicy tańca oraz dobrej zabawy – przybywajcie! Wstęp wolny!

KULTURALNE LATO NA SCENIE LETNIEJ Najmłodszych zapraszamy 14 lipca o godz. 17:00 do babickiego parku
na spektakl pt. „Przygody Zefirka i Spółki w Krainie Żywiołów”. Wstęp wolny!

I JANOWSKIE SPOTKANIE CYKLICZNE Wójt Gminy Stare Babice oraz Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Janowa na I Janowskie Spotkania Cykliczne. 14 lipca o godz. 11:00 rozpocznie się  warsztat śpiewu białego, na który obowiązują zapisy (e-mail: czeresniowepole@gmail.com, tel. 606-363-121). Pomiędzy godz. 18:00 a 19:00 planowany jest występ grupy warsztatowej z przygotowanym repertuarem śpiewu białego. Do godz. 21:00 grill dla mieszkańców.
Wydarzenie odbędzie się w Karczmie w Janowie, ul. Andersa 74.  Wstęp wolny!

KULTURALNE LATO NA PLACACH ZABAW Zapraszamy dzieci na plac zabaw w Bliznem Jasińskiego (zbieg ulic Kościuszki/ Kopernika) 17 lipca od godz. 17:00. W programie wiele atrakcji, wstęp wolny!

FESTIWAL „W KRAINIE CHOPINA”   Zapraszamy na kolejny koncert festiwalu „W krainie Chopina” -14 lipca, godz. 20:00

kościół p.w. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach. Wystąpią: Ks. Rafał Kobyliński SJ – tenor, Adam Kowalski – organy.

Koncert pod patronatem Wójta Gminy Izabelin Doroty Zmarzlak. Organizatorzy: Gmina Izabelin, Centrum Kultury Izabelin

Parafia Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach, Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego. Dofinansowanie: Powiat Warszawski Zachodni. Wstęp wolny.

WYMIANA KOTŁÓW, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE  Wójt Gminy Stare Babice oraz Fundacja GlobalECO zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę kotłów c.o. oraz montaż instalacji
z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Pozwala na sfinansowanie nawet do 80% wartości inwestycji. Podczas spotkania omówione zostaną aspekty techniczne wykonania takich instalacji oraz warunki uczestnictwa w programie. 18 lipca, godz. 17:00, sala konferencyjna urzędu gminy, ul. Rynek 21.

5 lipca 2019., Nr 626

GMINA, URZĄD, TEREN

WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIM DLA WÓJTA  27 czerwca podczas X sesji Rady Gminy, radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Stare Babice Sławomirowi Sumce. Wójt Gminy dokonał oficjalnej prezentacji nowego Sekretarza Gminy-Pana Michała Więckiewicza. Rada Gminy odwołała dotychczasową panią Skarbnik-Panią Irenę Sotomską, która przechodzi na emeryturę. Radni powołali nową panią Skarbnik-Mariolę Sarzyńską.

WYŁOŻENIE PROJEKTU MPZP Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza” wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko. Projekt będzie wyłożony w dniach od  8 lipca do 31 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce Dla Inwestora>>>Plany miejscowe w przygotowaniu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice o godz. 17:00.

UL. SPORTOWA – ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Informujemy, że została podpisana umowa na odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji na ulicy Sportowej (odcinek od ul. Białej Góry do ul. Jakubowicza). Wykonawca
ma 40 dniowy termin na wykonanie wszystkich prac wynikających z umowy. Prace nadzoruje GPK Eko-Babice Sp. z o.o.

STAWIAMY NA EKOLOGIĘ-KĄCIK ADOPCYJNY ROŚLIN Szanowni Mieszkańcy, 25 maja podczas Dnia Babic na stoisku urzędu gminy ogromną popularnością cieszyły zaprezentowane rozwiązania ekologiczne dotyczące recyklingu. Rozpoczęliśmy w ten sposób cykl wydarzeń dla mieszkańców, które mają Państwu przybliżyć ekologię na co dzień.
Od 8 lipca zapraszamy do Kącika Adopcyjnego Roślin. Punkt będzie zlokalizowany w urzędzie gminy przy ul. Rynek 21. Masz roślinę, której nie chcesz? Przynieś ją tutaj. Podoba Ci się któraś z roślin? Zabierz ją do domu!

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY W trosce o wygląd naszej Gminy, środowisko oraz bezpieczeństwo, apelujemy
do właścicieli, posiadaczy, zarządców, użytkowników wieczystych oraz dzierżawców gruntów z terenu Gminy Stare Babice o wykaszanie chwastów i traw na gruntach własnych. Informujemy, że w sytuacji gdy zachwaszczona
i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia
jej terenu może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821), jak również być podstawą nałożenia mandatu karnego.

GODZINY OTWARCIA GPSZOK w okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada): wtorek, środa, czwartek, piątek
14:00-18:00, sobota 10:00-16:00. Więcej informacji o zasadach oddawania odpadów na stronie www.stare-babice.pl
w zakładce Ochrona środowiska>>>Punkt selektywnej zbiorki odpadów.

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU  Informujemy Państwa o planowanych przez PGE Dystrybucja S.A. wyłączeniach prądu: 10 lipca w godz. 10:00-16:00 w Starych Babicach przy ul. ul. gen. Władysława Sikorskiego.

DOFINANSUJĄ ZADANIA SOŁECKIE 18 czerwca Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019. Władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. W tej grupie jest Gmina Stare Babice, która zgłosiła
5 zadań. Dofinansowanie każdego z powyższych zadań wyniesie 10.000,00 zł.

BILANS OTWARCIA Informujemy, że na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Dla Mieszkańca dostępny jest Bilans Otwarcia kadencji 2018 - 2023 - diagnoza stanu Gminy Stare Babice, gdzie ujęto zagadnienia w sposób statystyczny, opisowy oraz finansowy.

ZAPROSZENIA

KULTURALNE LATO – KONCERT RAZ DWA TRZY – ŚPIEWASZ TY odbędzie się 7 lipca o godz. 17:00 na scenie letniej
w babickim parku. Wstęp wolny, zapraszamy wszystkie dzieci!


28 czerwca 2019., Nr 625

GMINA, URZĄD, TEREN

NIERUCHOMOŚCI GMINNE POD WYNAJEM Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości,
iż nieruchomości gminne położone w Klaudynie o pow. 6000 m2 oraz 7545 m2 zostały przeznaczone do wynajmu. Wykazy nieruchomości znajdziecie Państwo na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Dla Inwestora.

NOWY SKARBNIK GMINY STARE BABICE Informujemy, że 27 czerwca podczas X sesji Rady Gminy Stare Babice powołano nową Skarbnik Gminy Stare Babice – P. Mariolę Sarzyńską.

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU  Informujemy Państwa o planowanych przez PGE Dystrybucja S.A. wyłączeniach prądu: 2 lipca w godz. 9:00-12:00 w Starych Babicach przy ul. Rynek 16 oraz Józefa Piłsudskiego dz. 680/4, 680/2; 2 lipca w godz.  10:00-16:00 w Zielonkach-Parceli przy ul. Osiedlowej dz. 366/3, 366/2; 3 lipca w godz. 9:00-13:00 w Zielonkach-Wsi przy ul. płk. Antoniego Tomczyka od Cholewińskiego w kierunku Pileckiego oraz ul. rtm. Witolda Pileckiego od Tomczyka do Raginisa.

PRACE DROGOWE W GMINIE STARE BABICE Informujemy, że kontrakt na wykonanie przebudowy ulicy Szymanowskiego w Klaudynie został przedłużony do 8 lipca ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Od
1 lipca zostanie przywrócona stała organizacja ruchu, co umożliwi ponowne uruchomienie linii 712. Zgodnie
z informacją uzyskaną od wykonawcy przebudowy ulicy Izabelińskiej, w związku z budową przepustu w rejonie nowego osiedla od 27 czerwca zostanie rozkopana ulica Izabelińska uniemożliwiając przejazd w kierunku Izabelina. Dojazd do osiedla będzie możliwy od strony Izabelina. Prace potrwają maksymalnie do 1 lipca.

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Uchwały nr 33/V/2019 Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, podaje się do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Mazowieckiej Izby Rolniczej Gmina Stare Babice stanowi dwumandatowy Okręg Wyborczy Nr 265. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych i § 4 ust. 1 pkt. 2 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Uchwały nr 5/2019 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, dla przeprowadzenia wyborów w dniu 28 lipca 2019 roku powołano Komisję Okręgową w składzie: 1. Dziewulski Witold, 2. Łaciński Sławomir, 3. Szelenbaum Marzena, 4. Szelenbaum Waldemar, 5. Żółtowski Józef.

Przewodniczący

Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

/-/ Michał Żbikowski

ZAPROSZENIA

KULTURALNE LATO - PIKNIK FOLKOWY odbędzie się 30 czerwca w godz. 17:00-21:00 na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli. Wystąpią: Street Band, Stonehange, Inoros. Dodatkowe atrakcje: GIGANCI – Imperium Arena (gigantyczne tory przeszkód). Wstęp wolny, zapraszamy!

KULTURALNE LATO - BEZPŁATNE WARSZTATY TAŃCA BREAKDANCE Warsztaty poprowadzi Paweł Marczuk- aktor, tancerz i instruktor tańca BreakDance. Taniec to jego największa pasja, którą zajmuje się od ponad 16 lat. Warsztaty odbędą się w terminach 1,2,3 lipca w sali fitness w hali sportowej GOSIR przy ul. Południowej 2b w Zielonkach-Parceli. Godz. 16:00-17:00 grupa 7-10 lat, godz. 17:00-18:00 grupa 11 lat+. Zapisy online na stronie www.strefazajec.pl.

KONCERT XV FESTIWALU MUZYCZNEGO „W KRAINIE CHOPINA” odbędzie się 30 czerwca o godz. 17:00
w Dworze Strzyżew-Parcele 17. Wystąpią Olga Rusin – śpiew oraz Weronika Chodakowska – fortepian. Wstęp wolny – zapraszamy!

19 czerwca 2019., Nr 624

GMINA, URZĄD, TEREN

INSTRUKTOR SPORTU POSZUKIWANY na akcję Lato w Gminie Stare Babice 2019. Cykl zajęć odbywać się będzie w systemie tygodniowym. Całość obejmie cztery tygodnie: 1-5.07, 8-12.07, 15-19.07, 22-26.07. Zajęcia sportowe przewidziane
są w godzinach: 9.30-12.30, 2 bloki po 1,5 h z każdą grupą w wybrane dni tygodnia. Średnia ilość zajęć planowana dla jednego instruktora to około 9 h tygodniowo. Każda z zainteresowanych współpracą osób może uczestniczyć w jednym tygodniu bądź wskazać wielokrotność tego okresu. Stawka za 1 h zegarową wynosi 50 zł brutto. Karty zgłoszenia dostępne są na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Dla Mieszkańca. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem tel. 22 730 80 37.

KONKURS NA DYREKTORA ZSP W BORZĘCINIE DUŻYM został rozstrzygnięty. Stanowisko zostało powierzone na okres 5 lat pani Beacie Błaszczak.

NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W KOCZARGACH STARYCH powstanie od września 2019 r. dla 25 dzieci w wieku od 3 lat.

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW WSI WIERZBIN I ZALESIE odbędzie się 22 czerwca o godz. 18:00 w Wierzbinie,
przy ul. Warszawskiej 635 (teren posesji sołtysa Wierzbina).

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI odbędzie się 25 czerwca o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul.  Rynek  21.

POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, SPRAW SPOŁECZNYCH, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ odbędzie się 26 czerwca
o godz. 13:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul.  Rynek  21.

X SESJA RADY GMINY STARE BABICE odbędzie się 27 czerwca o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul.  Rynek  21.

ZAPROSZENIA

KONCERT INAUGURACYJNY XV FESTIWALU MUZYCZNEGO „W KRAINIE CHOPINA” odbędzie się 21 czerwca o godz. 21:00 w kościele pw. WNMP w Starych Babicach, ul. Rynek 17. Wystąpią soliści, Chór Archikatedry Warszawskiej, Zespół Instrumentalny Con Passione, Dariusz Zimnicki - dyrygent. W programie m.in. Msza Des-dur Stanisława Moniuszko.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie festiwalu www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl .

9. EDYCJA TURNIEJU STARE BABICE 3x3 STREETBALL CHALLENGE 2019, czyli corocznie organizowanego turnieju ulicznej koszykówki odbędzie się 22 czerwca o godz. 10:00 na terenie strefy rekreacji w Borzęcinie Dużym, przy ul. Warszawskiej 697. Imprezę poprowadzi Wujek Samo Zło.

SPOTKANIE OT!WARTE Z ŁUKASZEM TULEJEM „TOOLEY” odbędzie się w dniu 22 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 na terenie rekreacyjnym w Wojcieszynie, przy ul. Sielskiej. Gość spotkania - były pracownik korporacji, przemierzył rowerem pustynie Jordanii, konno przemierzył góry Mongolii. Jest instruktorem survivalu i założycielem szkoły przetrwania w Peru.

LETNIA POTAŃCÓWKA z okazji inauguracji Kulturalnego Lata 2019 odbędzie się 22 czerwca o godz. 19:00 na Placu Chopina
w Borzęcinie Dużym (przy ul. Spacerowej). Wydarzenie rozpocznie się pokazem tanecznym w wykonaniu tancerzy ze szkoły tańca Happy Dance Studio. Dalszą część imprezy poprowadzi wodzirej Zbigniew Tchórzewski oraz DJ. Zabawa w gorących, wakacyjnych rytmach trwać będzie od zmierzchu do późnej nocy. Będziemy się bawić w rytmach z lat 80-tych, 90-tych i przy hitach tegorocznego sezonu. Wstęp na Potańcówkę jest wolny. Serdecznie zapraszamy!

SPOTKANIA GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ – WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI odbywają się w każdy wtorek o godz. 19:30 w Klubie Mieszkańca w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach,
przy ul. Polnej 40. Spotkania mają na celu nawiązanie wzajemnych kontaktów i relacji osób, które na co dzień opiekują się osobami z niepełnosprawnościami oraz wymianę doświadczeń. Grupa prowadzona jest przez wykwalifikowanego psychologa. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem tel: 22 730 80 30 lub poprzez e-mail:
m.skowronska@stare-babice.waw.pl. Dołączyć można w każdej chwili. Udział jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału.


14 czerwca 2019., Nr 623

GMINA, URZĄD, TEREN

ODWOŁANO SPOTKANIA SOŁECKIE Kwirynowa z dnia 17 czerwca 2019 oraz Wierzbina i Zalesia z dnia 19 czerwca 2019.

RUSZYŁY ZAPISY NA BEZPŁATNĄ SZKOŁĘ RODZENIA, która prowadzona będzie przez Fundację Nasze Szczęścia dla mieszkańców gminy Stare Babice. Spotkania ruszają 24 czerwca 2019 r. i odbywać się będą w każdy poniedziałek
w godz. 18:30-20:30 w Klubie Mieszkańca, w budynku SP Stare Babice, przy ul. Polnej 40. Informacje i zapisy: zapisy@naszeszczescia.pl lub  tel. 792 601 601, www.naszeszczescia.pl . Projekt finansowany z budżetu Gminy Stare Babice.

X SESJA RADY GMINY STARE BABICE odbędzie się 27 czerwca o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul.  Rynek  21.

KONKURS NA DYREKTORA SP W KOCZARGACH STARYCH Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych” w terminie do 8 lipca 2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się na gminnej stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce Oświata.

NIERUCHOMOŚCI GMINY POD WYNAJEM Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości wynajmu nieruchomości będących w posiadaniu gminy Stare Babice: w Koczargach Starych o pow. 1500 m2 przy ul. Akacjowej (pompownia) oraz w Starych Babicach o pow. 160 m2 przy ul. Polnej. Szczegółowe informacje znajdują się na gminnej stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce Dla Inwestora.

ZAPROSZENIA

WIANKI 2019 odbędą się w dniu 15 czerwca 2019 r. w godz. 15:00-22:00 przy ul. Kościuszki 1 w Bliznem Jasińskiego. Występ gwiazdy wieczoru – zespołu Rocka Vibes – rozpocznie się o godz. 19:00. Zaplanowano liczne atrakcje, niespodzianki i konkursy dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy.

INTERAKTYWNA WYSTAWA „CZŁOWIEK I PRZYRODA”, która odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2019 r. na terenie Parku Rozrywki Julinek (Duża Arena), ul. Julinek 1, Leszno. W godz. 11:00-13:00 zaplanowano wykłady edukatora KPN-u,
w godz. 13:00-16:00 zaplanowano warsztaty i zabawy o tematyce ekologicznej, przez cały czas trwania wydarzenia podziwiać będzie można wystawę fotograficzną „Kampinoskie pejzaże”. Jest to jedyna taka wystawa na Mazowszu.

SPOTKANIA GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ – WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI odbywają się w każdy wtorek o godz. 19:30 w Klubie Mieszkańca w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach,
przy ul. Polnej 40. Spotkania mają na celu nawiązanie wzajemnych kontaktów i relacji osób, które na co dzień opiekują się osobami z niepełnosprawnościami oraz wymianę doświadczeń. Grupa prowadzona jest przez wykwalifikowanego psychologa. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem tel: 22 730 80 30 lub poprzez e-mail: m.skowronska@stare-babice.waw.pl. Dołączyć można w każdej chwili. Udział jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału.

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 10-LECIA DZIAŁANIA KLUBU SENIORA „NADZIEJA” odbędzie się 18 czerwca 2019 r. o godz. 17:00

w sali widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2a. Zapraszamy.

KONCERT INAUGURACYJNY XV FESTIWALU MUZYCZNEGO „W KRAINIE CHOPINA” odbędzie się 21 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 w kościele pw. WNMP w Starych Babicach, ul. Rynek 17. Wystąpią soliści, Chór Archikatedry Warszawskiej, Zespół Instrumentalny Con Passione, Dariusz Zimnicki -dyrygent. W programie m.in. Msza Des-dur Stanisława Moniuszko.

Lista współorganizatorów i sponsorów tegorocznej edycji jest jeszcze otwarta. Jeśli chcą Państwo zostać współorganizatorem tego wydarzenia, zachęcamy do kontaktu z Dyrektorem Festiwalu Mariuszem Dżygą: tel. 603 861 660, email: poczta@wilkomirski.org.pl. Informacje znajdą Państwo także na stronie festiwalu www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl .

SPOTKANIE OT!WARTE Z ŁUKASZEM TULEJEM „TOOLEY” odbędzie się w dniu 22 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 na terenie rekreacyjnym w Wojcieszynie, przy ul. Sielskiej. Gość spotkania - były pracownik korporacji, przemierzył rowerem pustynie Jordanii, konno przemierzył góry Mongolii. Jest instruktorem survivalu i założycielem szkoły przetrwania w Peru.

7 czerwca 2019., Nr 622

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie działając na podstawie art. 160 § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 60 i 125) zwrócił się
z prośbą o dokonanie wyborów ławników do sądów. Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice do dnia 1 lipca 2019 r. (w poniedziałki w godz. 8:00-17:00, od wtorku do czwartku w godz. 8:00-16:00, w piątki w godz. 8:00-15:00). Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl w zakładce Dla Mieszkańca.

GMINA, URZĄD, TEREN

SPOTKANIE SOŁECKIE KOCZARGI NOWE, BUGAJ  odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12.

POSIEDZENIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I BEZPIECZEŃSTWA odbędzie się 13 czerwca 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.

SPOTKANIE SOŁECKIE JANÓW odbędzie się 13 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 w Karczmie Janów, ul. Andersa 74.

ZAPROSZENIA

KONCERT LAUREATÓW XXVII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU MUZYCZNEGO STARE BABICE 2019 odbędzie się 8 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 w sali widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2a.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ GRAND PRIX  MAZOVIA KARATE WKF odbędzie się 8 czerwca o godz. 12:30 w hali sportowej GOSiR Stare Babice w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2.

SPOTKANIA GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ – WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI odbywać się będą w każdy wtorek o godz. 19:30, rozpoczynając od 11.06.2019 r. w Klubie Mieszkańca w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, przy ul. Polnej 40. Spotkania mają na celu nawiązanie wzajemnych kontaktów i relacji osób, które na co dzień opiekują się osobami z niepełnosprawnościami oraz wymianę doświadczeń. Grupa prowadzona będzie przez wykwalifikowanego psychologa. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem tel: 22 730 80 30 lub poprzez e-mail: m.skowronska@stare-babice.waw.pl.

WYKŁAD „IRENA KWIATKOWSKA-KOBIETA PRACUJĄCA”  Stowarzyszenie Starobabicki Uniwersytet III Wieku serdecznie zaprasza na wykład pani Ewy Andrzejewskiej, który odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 16.30 w Klubie Mieszkańca w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Wykład realizowany będzie w ramach zadania ,,Aktywny i kulturalny Senior’’ finansowanego ze środków Gminy Stare Babice.

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 10-LECIA DZIAŁANIA KLUBU SENIORA „NADZIEJA” odbędzie się 18 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 w sali widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2a.

KONCERT INAUGURACYJNY XV FESTIWALU MUZYCZNEGO „W KRAINIE CHOPINA” odbędzie się 21 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 w kościele pw. WNMP w Starych Babicach, ul. Rynek 17. Wystąpią soliści, Chór Archikatedry Warszawskiej, Zespół Instrumentalny Con Passione, Dariusz Zimnicki -dyrygent. W programie m.in. Msza Des-dur Stanisława Moniuszko.

Lista współorganizatorów i sponsorów tegorocznej edycji jest jeszcze otwarta. Jeśli chcą Państwo zostać współorganizatorem tego wydarzenia, zachęcamy do kontaktu z Dyrektorem Festiwalu Mariuszem Dżygą: tel. 603 861 660, email: poczta@wilkomirski.org.pl. Informacje znajdą Państwo także na stronie festiwalu www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl


31 maja 2019 r., Nr 621

GMINA, URZĄD, TEREN

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY STARE BABICE odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 32.

WYŁOŻENIE MPZP „Koczarska-Sienkiewicza”  Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt będzie wyłożony w dniach od  8 lipca do 31 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Dla Inwestora”
w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice o godzinie 17:00.

WAKACYJNE DYŻURY PRZEDSZKOLI Informujemy, że dyżury wakacyjne w 2019 roku w przedszkolach Gminy Stare Babice zaplanowano w następującym porządku:

ZAPROSZENIA

KAMPINOSKI PARK NARODOWY ZAPRASZA NA XI DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się 1 czerwca 2019 r. w ramach projektu Poznaj z nami Kampinoski Park Narodowy na Polanie w Jakubowie w godz. 10:00-16:00.

GMINNY DZIEŃ DZIECKA odbędzie się w dniu 2 czerwca w godz. 13:00-18:00 na terenie Strefy Rekreacji Dziecięcej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym.  

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (NGO) Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu
3 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 18:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy, przy
ul. Rynek 21 w Starych Babicach.

DZIECI Z PRZEDSZKOLA W BLIZNEM JASIŃSKIEGO ORAZ DOM KULTURY STARE BABICE zapraszają na przedstawienie Smok ze smoczej jamy, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 w Domu Kultury Stare Babice. Wstęp wolny.

MOBILNA PRACOWNIA MAMMOGRAFICZNA LUX-MED czeka na Panie w miejscowości Stare Babice 14 czerwca 2019 r.
w godzinach od 8:00 do 15:00 przy urzędzie gminy, ul. Rynek 21. Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także: nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy. Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na www.mammo.pl/formularz. Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

24 maja 2019 r., Nr 620

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice!

26 maja 2019 r. każdy z Państwa będzie miał możliwość wybrać posłów do Europarlamentu. Zachęcam, aby skorzystać
z tego przywileju. Wysoka frekwencja będzie potwierdzeniem jakości naszej demokracji. Głosując zadecydujemy
o przyszłości Polski w Europie. Do zobaczenia na wyborach!

Sławomir Sumka

/-/

Wójt Gminy Stare Babice

GDZIE GŁOSUJEMY?  Głosowanie w lokalach wyborczych odbędzie się 26 maja 2019 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00. Adresy lokali wyborczych znajdą Państwo tutaj.

SESJA RADY GMINY Informujemy, że 27 maja 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Stare Babice.

POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU Informujemy, że 30 maja 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Stare Babice.  Po posiedzeniu KRGiB, o  godz. 14:00 odbędzie wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Stare Babice.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ Informujemy, że 31 maja 2019 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Babice.

LATO W GMINIE STARE BABICE 2019-ZMIANA TERMINÓW W związku z dużą liczbą zgłoszeń na akcję „Lato w Gminie Stare Babice 2019” oraz brakami w kartach kwalifikacyjnych uczestników, termin opublikowania list dzieci zakwalifikowanych do akcji ulega przesunięciu na dzień 31 maja 2019 r. Tym samym termin wpłat za uczestnictwo zostaje zmieniony na dzień 14 czerwca 2019 r.

DZIEŃ BABIC 2019 Serdecznie zapraszamy na największe wydarzenie kulturalne w gminie Stare Babice pn. „Dzień Babic 2019”, które odbędzie się w dniu 25 maja 2019 r. w godz. 14:00 – 22:30 na Polanie Dwóch Stawów, ul. Południowa
w Zielonkach-Parceli. Gwiazdą wieczoru będzie Stachursky. Więcej informacji znajda Państwo na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Na skróty (na dole strony głównej).

17 maja 2019 r., Nr 619

GMINA, URZĄD, TEREN

KONKURS NA DYREKTORA ZSP W BORZECINIE DUŻYM Zarządzeniem nr 88/2019 Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Armii Krajowej Grupy Kampinos
w Borzęcinie Dużym. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Oświata.

GOPS W STARYCH BABICACH POSZUKUJE: osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób samotnych, mieszkających na terenie Gminy Stare Babice, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób albo dla osób, które wymagają pomocy innych, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Szczegółowych informacji udziela GOPS w Starych Babicach, ul. Rynek 21 w godzinach pracy Ośrodka, tj.: poniedziałek od 8:00 do 17:00, wtorek - czwartek  od 8:00 do 16:00, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00,
tel. (22) 722 90 11, e-mail: gops@stare-babice.waw.pl.

REMONT UL. ESTRADY Szanowni Mieszkańcy, w związku z wieloma pytaniami informujemy, że remont ul. Estrady
w Klaudynie będzie polegał na przebudowie skrzyżowania ul. Estrady z ul. Zorzy. Jest to droga powiatowa (nadzór powiatu nad inwestycją). Prace mają potrwać ok. 2 miesiące, wprowadzono czasową organizację ruchu z dopuszczeniem ruchu wahadłowego. Informujemy, że nie jest planowane całkowite zamknięcie drogi. Prace wykonuje firma MABAU Sp. k.

WYBORY DO EUROPARLAMENTU CORAZ BLIŻEJ Przypominamy Państwu o terminie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 26 maja 2019 r. Pełną informację dotyczącą wyborów na terenie Gminy Stare Babice znajda Państwo
na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Na skróty (na dole strony głównej).

LATO W GMINIE STARE BABICE 2019 – ZGŁOSZENIA DZIECI DO PROGRAMU W dniach 7-17 maja 2019 r. w godz. 7:00 - 17:00 w kancelarii Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli należy złożyć dokumenty: kartę kwalifikacyjną, informację o stanie zdrowia dziecka, pierwszą stronę  deklaracji PIT za rok 2018 lub druk ZAP -3. Formularze są dostępne na stronie internetowej www.stare-babice.pl w kolumnie Na skróty na dole strony. Więcej informacji o akcji pod nr tel. 22 730-80-37.

OSTRZEŻENIE

UWAGA NA FAŁSZYWE SMS-Y Otrzymujemy informacje od mieszkańców o fałszywych SMS-ach, w których oszuści podszywają się najczęściej pod firmy kurierskie i telekomunikacyjne, lub portale aukcyjne. SMS-y przekierowują do fałszywych stron i służą wyłudzaniu danych do logowania i autoryzacji transakcji. Prosimy o zachowanie rozwagi
i ostrożności.

ZAPROSZENIA

RAJD ROWEROWY – Rajd startuje 18 maja 2019 r. (sobota) z Borzęcina Dużego (Plac Chopina) o godz. 10:00 i  Starych Babic (Rynek 32 – Urząd Gminy) o godz. 10:20. Cała trasa mierzy około 25 km i przebiega m.in. przez Lipków, Izabelin, Truskaw, Mariew, Stanisławów. Planowane zakończenie rajdu odbędzie się tradycyjnie na Placu Chopina
w Borzęcinie Dużym około godz. 13:00 przy ognisku z kiełbaskami. Dla najmłodszych uczestników rajdu przewidziano losowanie nagród. Szczegółowe informacje, regulamin imprezy oraz karty zgłoszeniowe znajdą Państwo na gminnej stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce Sport.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z REGIONEM W TLE - Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice zaprasza na spotkanie autorskie którego gośćmi będą Jarosław Chrapek oraz Jerzy Raczek - autorzy książki pt. „Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego Babice-Boernerowo”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 18:00.

DZIEŃ BABIC 2019 Serdecznie zapraszamy na największe wydarzenie kulturalne w gminie Stare Babice pn. „Dzień Babic 2019”, które odbędzie się w dniu 25 maja 2019 r. w godz. 14:00 – 22:30 na Polanie Dwóch Stawów, ul. Południowa
w Zielonkach-Parceli. Gwiazdą wieczoru będzie Stachursky. Więcej informacji znajda Państwo na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Na skróty (na dole strony głównej).

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ – Odbędzie się w dniu 25 maja 2019 r. na Dniu Babic. Zgłoszenia par męskich
i żeńskich przyjmowane są do 23 maja 2019 r. na adres mailowy ukssiatkarz_starebabice@wp.pl . Wpisowe wynosi 50 zł.

10 maja 2019 r., Nr 618

GMINA, URZĄD, TEREN

OGŁOSZENIE - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stare Babice informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2019 r. ogłoszonego Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 10 kwietnia 2019 r. Program zrealizowany zostanie przez Fundację Nasze Szczęścia. Szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia konkursu znajdą Państwo na gminnej stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce Gmina i urząd.

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU!

 • Koczargi Nowe i Zielonki-Parcela – 17 maja w godz. 8:00 – 15:00, ul. Warszawska od nr 295 i 410 do nr 335 i 522 (stacja 01-0883 Zielonki 1).

LATO W GMINIE STARE BABICE 2019 – ZGŁOSZENIA DZIECI DO PROGRAMU - W dniach 7-17 maja 2019 r. w godz. 7:00 - 17:00 w kancelarii Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli należy złożyć dokumenty: kartę kwalifikacyjną, informację o stanie zdrowia dziecka, pierwszą stronę  deklaracji PIT za rok 2018 lub druk ZAP -3. Formularze są dostępne na stronie internetowej www.stare-babice.pl w kolumnie Na skróty na dole strony. Więcej informacji o akcji pod nr tel. 22 730-80-37.

ZAPROSZENIA

23. PIKNIK NAUKOWY „MY I MASZYNY” – 11 maja 2019 r. (sobota) Centrum Nauki Kopernik zaprasza na 23. Piknik Naukowy „My i Maszyny”, który odbędzie się w godz. 11.00-20.00 na Stadionie PGE Narodowy.

PIKNIK HISTORYCZNY W LIPKOWIEZapraszamy na Piknik Historyczny, który przeniesie nas w wiek XVII. 12 maja 2019 r. (niedziela) o godz. 14:00 polana w Lipkowie zamieni się w teatr historii na motywach Trylogii, gdzie główną atrakcją będzie inscenizacja słynnego pojedynku Jurko Bohuna z Michałem Wołodyjowskim. Goście pikniku będą mogli poznać m.in. dawne zwyczaje szlacheckie, podziwiać stroje z epoki i posłuchać opowieści, jak to w owych czasach bywało. Odbędą się również widowiskowe pokazy konne w wykonaniu husarzy i kozaków oraz warsztaty rzemiosł dawnych.

„MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK” - Z okazji obchodów XVI edycji Tygodnia Bibliotek, pod hasłem #BIBLIOTEKA, Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice zaprasza na uhonorowanie projektu "Mała Książka - Wielki Człowiek", które odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 16:00 w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Babice, przy ul. Południowej 2A w Zielonkach-Parceli.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z REGIONEM W TLE - Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice zaprasza na spotkanie
z panem Stanisławem Fijałkowskim, autorem książki "Stare Babice i okolice",  które odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00 w siedzibie Biblioteki przy ul. Południowej 2A w Zielonkach-Parceli.

RAJD ROWEROWY – Rajd startuje 18 maja 2019 r. (sobota) z Borzęcina Dużego (Plac Chopina) o godz. 10:00 i  Starych Babic (Rynek 32 – Urząd Gminy) o godz. 10:20. Cała trasa mierzy około 25 km i przebiega m.in. przez Lipków, Izabelin, Truskaw, Mariew, Stanisławów. Planowane zakończenie rajdu odbędzie się tradycyjnie na Placu Chopina
w Borzęcinie Dużym około godz. 13:00 przy ognisku z kiełbaskami. Dla najmłodszych uczestników rajdu przewidziano losowanie nagród. Szczegółowe informacje, regulamin imprezy oraz karty zgłoszeniowe znajdą Państwo na gminnej stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce Sport.

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ – Odbędzie się w dniu 25 maja 2019 r. na Dniu Babic. Zgłoszenia par męskich
i żeńskich przyjmowane są do 23 maja 2019 r. na adres mailowy ukssiatkarz_starebabice@wp.pl . Wpisowe wynosi 50 zł.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z REGIONEM W TLE - Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice zaprasza na spotkanie autorskie z regionem w tle, którego gośćmi będą pan Jarosław Chrapek oraz pan Jerzy Raczek - autorzy książki pt. „Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego Babice-Boernerowo”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 18:00
w siedzibie Biblioteki przy ul. Pułudniowej 2A w Zielonkach-Parceli.


2 maja 2019 r., Nr 617

GMINA, URZĄD, TEREN

POSIEDZENIA KOMISJI I SESJA RADY GMINY- Szanowni Państwo, informujemy, że:

 • Wspólne  posiedzenie  Komisji  Rady  Gminy odbędzie się 7 maja 2019 r. o godz. 14.00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Stare Babice: www.youtube.com/ UGStareBabice/live i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 • Posiedzenie Komisji Oświaty, Spaw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej odbędzie się 8 maja 2019r. o  godz. 14.00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.
 • VIII Sesja Rady Gminy odbędzie się 9 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Stare Babice: www.youtube.com/ UGStareBabice/live i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU!

 • Klaudyn – 6 maja w godz. 8:00 – 15:00, ul. Jana Kiepury, ul. gen. Władysława Sikorskiego od firmy DURAL do Ciećwierza, ul. plut. Józefa Ciećwierza od Sikorskiego do nr 77 i 88 (stacja 01-0591 Klaudyn 3);
 • Babice Nowe – 7 maja w godz. 10:00 – 13:00, ul. Warszawska (stacja 01-0892 Babice 5 obwód kierunek Warszawa tor dolny);
 • Latchorzew – 10 maja w godz. 8:00 – 15:00, ul. Armii Poznań 33, 35 (stacja 01-0645 Latchorzew 3 obwód nr 4);

LATO W GMINIE STARE BABICE 2019 – ZGŁOSZENIA DZIECI DO PROGRAMU - W dniach 7-17 maja 2019 r. w godz. 7:00 - 17:00, w kancelarii Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli należy złożyć dokumenty: kartę kwalifikacyjną, informację o stanie zdrowia dziecka, pierwszą stronę  deklaracji PIT za rok 2018 lub druk ZAP -3. Formularze są dostępne na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce Gmina i urząd. Więcej informacji o akcji pod nr tel. 22 730-80-37.

ZAPROSZENIA

ROBÓTKI ZRĘCZNENajbliższe spotkanie z rękodziełem dla dorosłych, pn. "Robótki zręczne" odbędzie się w dniu
7 maja 2019 r. o godz. 10:00 w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Babice, przy ul. Południowej 2a w Zielonkach-Parceli.

RAJD ROWEROWY – Rajd startuje 18 maja 2019 r. (sobota) z Borzęcina Dużego (Plac Chopina) o godz. 10:00 i  Starych Babic (Rynek 32 – Urząd Gminy) o godz. 10:20. Cała trasa mierzy około 25 km i przebiega m.in. przez Lipków, Izabelin, Truskaw, Mariew, Stanisławów. Planowane zakończenie rajdu odbędzie się tradycyjnie na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym około godz. 13:00 przy ognisku z kiełbaskami. Dla najmłodszych uczestników rajdu przewidziano losowanie nagród. Szczegółowe informacje, regulamin imprezy oraz karty zgłoszeniowe znajdą Państwo na gminnej stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce Sport.

9. EDYCJA PÓŁMARATONU IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGOBieg organizowany przez Powiat Warszawski Zachodni odbędzie się 18 sierpnia 2019 r. na trasie Błonie – Borzęcin Duży. Na stronach: www.polmaraton.pwz.pl, lub www.maratonypolskie.pl ruszyły już zapisy na bieg.

KONFERENCJA „RYNEK DOBREGO PRACODAWCY” - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich pn. „Rynek Dobrego Pracodawcy" – konferencja dedykowana lokalnym pracodawcom i przedsiębiorcom. Wydarzenie odbędzie się 10 maja 2019 r. w godz. 10:00 – 14:00 przy ul. Poznańskiej 131A w Ożarowie Mazowieckim. Uczestnictwo należy potwierdzić do dnia 7 maja 2019 r. Kontakt w godz. 8:00–15:00 pod nr tel. 22 733-73-99 wew. 118 lub na adres e–mail: wabl@praca.gov.pl oraz m.bartosik@pupblonie.pl.

LATO W GMINIE STARE BABICE 2019 - SZUKAMY INSTRUKTORÓW SPORTU - Gmina Stare Babice organizuje w dniach 1 – 26 lipca 2019 r. akcję Lato w Gminie Stare Babice 2019. W związku z tym zapraszamy do współpracy instruktorów sportu! Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres mailowy: latowgminie@stare-babice.waw.pl do 10 maja 2019 r. Karta zgłoszenia dostępna jest na gminnej stronie internetowej w zakładce Gmina
i urząd
. Więcej informacji o akcji pod nr tel. 22 730-80-37.

26 kwietnia 2019 r., Nr 616

GMINA, URZĄD, TEREN

EUROWYBORY - Szanowni Mieszkańcy, w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, które zarządzone są na dzień 26 maja 2019 r. przypominamy, że do 26 kwietnia 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice: www.bip.babice-stare.waw.pl.

WYŁOŻENIE PROJEKTU MPZP - JANÓWZawiadamiamy, że w dniach od 6 maja do 3 czerwca 2019 r. w urzędzie gminy, ul. Rynek 32, pok. nr 3 wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Janów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, godz. 17:00.

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU!

 • Wojcieszyn – 30 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00, ul. Warszawska nr 589-683 oraz nr 702-762,
 • Wierzbin – 30 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00, ul. Królowej Marysieńki od Warszawskiej do nr 74,
 • Borzęcin Mały – 30 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00, ul. Źródlana 11, ul. Warszawska 968 A,  ul. Trakt Królewski
  nr 359, 363, 369, 371A, 376, 380, 381, 382, 384, 388, 410, ul. Wschodzącego Słońca 2.

LATO W GMINIE STARE BABICE 2019 – ZGŁOSZENIA DZIECI DO PROGRAMU - W dniach 7-17 maja 2019 r. w godz. 7:00 - 17:00, w kancelarii Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli należy złożyć dokumenty: kartę kwalifikacyjną, informację o stanie zdrowia dziecka, pierwszą stronę  deklaracji PIT za rok 2018 lub druk ZAP -3. Formularze są dostępne na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce Gmina i urząd. Więcej informacji o akcji pod nr tel. 22 730-80-37.

ZAPROSZENIA

UROCZYSTOŚĆ RELIGIJNO-PATRIOTYCZNA - Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka zaprasza na uroczystość religijno-patriotyczną upamiętniającą 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 9. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 28 kwietnia 2019 r. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP oraz w Alei Dębów Katyńskich w Starych Babicach.

Program uroczystości:

 • w godz. 9:30 - 10:40 - Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach za zamordowanych w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku, Charkowie i innych miejscach na wschodzie oraz za ofiary katastrofy lotniczej
  pod Smoleńskiem
 • w godz. 10:50 – 11:20 - Uroczystość patriotyczna w Alei Dębów Katyńskich upamiętniająca 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 9. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

9. EDYCJA PÓŁMARATONU IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGOBieg organizowany przez PWZ odbędzie się 18 sierpnia 2019 r. na trasie Błonie – Borzęcin Duży. Na stronach: www.polmaraton.pwz.pl, lub www.maratonypolskie.pl można już zapisywać się na bieg.

KONFERENCJA „RYNEK DOBREGO PRACODAWCY” - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich pn. „Rynek Dobrego Pracodawcy" – konferencja dedykowana lokalnym pracodawcom i przedsiębiorcom. Wydarzenie odbędzie się 10 maja 2019 r.
w godz. 10:00 – 14:00 przy ul. Poznańskiej 131A w Ożarowie Mazowieckim. Uczestnictwo należy potwierdzić do dnia
7 maja 2019 r. Kontakt w godz. 8:00–15:00 pod nr tel. 22 733-73-99 wew. 118 lub na adres e–mail: wabl@praca.gov.pl oraz m.bartosik@pupblonie.pl.

LATO W GMINIE STARE BABICE 2019 - SZUKAMY INSTRUKTORÓW SPORTU - Szanowni Państwo, Gmina Stare Babice organizuje w dniach 1 – 26 lipca 2019 r. akcję Lato w Gminie Stare Babice 2019. W związku z tym zapraszamy do współpracy instruktorów sportu! Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres mailowy: latowgminie@stare-babice.waw.pl do 10 maja 2019 r. Karta zgłoszenia dostępna jest na gminnej stronie internetowej
w zakładce Gmina i urząd. Więcej informacji o akcji pod nr tel. 22 730-80-37.

18 kwietnia 2019 r., Nr 615

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice,

Wraz ze zbliżającymi się kwietniowymi Świętami Wielkanocnymi składam wszystkim Państwu najlepsze życzenia świąteczne.

Łączę wyrazy szacunku,
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice

GMINA, URZĄD, TEREN

POSIEDZENIE KOMISJI Szanowni Państwo, informujemy, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21. Informujemy również, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00 pod tym samym adresem.

ŚWIĘTA WIELKANOCNE – GODZINY PRACY URZĘDU Szanowni Państwo, informujemy, że w Wielki Piątek urząd gminy (ul. Rynek 32, ul. Rynek 21) będzie otwarty w godzinach 8:00 – 12:00. W Poniedziałek Wielkanocny urząd gminy
(ul. Rynek 32, ul. Rynek 21) będzie nieczynny.  

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU:

 • Wojcieszyn – 23 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00 przy ul. Trakt Królewski od nr 3 do nr 59,
 • Koczargi Nowe – 23 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00 przy ul. Klonowa nr 122, 128, 130, 132,
 • Latchorzew – 24 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00 przy ul. Armii Poznań 33, 35,
 • Buda – 24 kwietnia w godz. 9:00 – 18:00 przy ul. Zaborowska od nr 5 do nr 15 oraz od nr 4 do nr 12.

ZAPROSZENIA

"LATO W GMINIE" - SZUKAMY INSTRUKTORÓW SPORTU Szanowni Państwo, Gmina Stare Babice organizuje w dniach 1 – 26 lipca 2019 r. akcję „Lato w Gminie Stare Babice”. W związku z tym zapraszamy do współpracy instruktorów sportu! Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres mailowy: latowgminie@stare-babice.waw.pl do 19 kwietnia 2019 r. Karta zgłoszenia dostępna jest na gminnej stronie internetowej w zakładce Gmina i urząd. Więcej informacji o akcji pod nr tel. (22) 730-80-37.

KOMPOSTOWNIK CO, GDZIE I JAK? Wójt Gminy Stare Babice oraz Zespół ds. Gospodarki Odpadami zapraszają Mieszkańców Gminy Stare Babice na spotkanie pn. „Kompostownik. Co, gdzie i jak?”, czyli dlaczego warto mieć przydomowy kompostownik. Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice przy ul. Południowej 2.

POWIATOWA LIGA PIŁKARSKA Starosta Warszawski Zachodni oraz Wójt Gminy Stare Babice zapraszają do udziału w Powiatowej Lidze Piłkarskiej. Liga odbywać się będzie od 27 kwietnia 2019 r. w każdą niedzielę na boiskach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w miejscowości Zielonki-Parcela. Udział w lidze jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmuje GOSiR Stare Babice do dnia 25 kwietnia 2019 r. Szczegóły na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Sport.

KONFERENCJA „RYNEK DOBREGO PRACODAWCY” Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich pn. „Rynek Dobrego Pracodawcy" – konferencja dedykowana lokalnym pracodawcom i przedsiębiorcom. Wydarzenie odbędzie się 10 maja 2019 r. w godz. 10:00 – 14:00 przy ul. Poznańskiej 131A w Ożarowie Mazowieckim. Uczestnictwo należy potwierdzić do dnia 7 maja 2019 r. Kontakt w godz. 8:00–15:00 pod nr tel. (22) 733-73-99 wew. 118 lub na adres e–mail: wabl@praca.gov.pl oraz m.bartosik@pupblonie.pl.


12 kwietnia 2019 r., Nr 614

GMINA, URZĄD, TEREN

POSIEDZENIE KOMISJI Szanowni Państwo, informujemy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21. Informujemy również, że posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. o godz. 14:00 pod tym samym adresem.

ŚWIĘTA WIELKANOCNE – GODZINY PRACY URZĘDU Szanowni Państwo, informujemy, że w Wielki Piątek urząd gminy (ul. Rynek 32, ul. Rynek 21) będzie otwarty w godzinach 8:00 – 12:00. W Poniedziałek Wielkanocny urząd gminy (ul. Rynek 32, ul. Rynek 21) będzie nieczynny.  

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Starosta Warszawski Zachodni informuje o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Latchorzew (0016), Blizne Jasińskiego (0002), Blizne Łaszczyńskiego (0003), położonych w gminie Stare Babice (143207_2). Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową www.stare-babice.pl do zakładki Gmina i urząd.

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU:

 • Koczargi Stare – 12 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00 przy ul. Akacjowa od numeru 23 do 91 i od 66 do 142,
 • Stare Babice – 12 kwietnia w godz. 11:00 – 17:00 przy ul. Księżycowej 4,
 • Zalesie – 15 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00 przy ul. Trakt Królewski od 187 do 221 i od 204 do 252,
 • Borzęcin Duży – 15 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00 przy ul. Trakt Królewski od 187 do 221 i od 204 do 252,
  ul. Spacerowej 58C, ul. Borowej Drogi 2 oraz 17 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00 przy ul. Kosmowskiej od nr 39 do 75A,
 • Zielonki-Parcela – 16 kwietnia w godz. 9:00 – 15:00 przy ul. Warszawskiej od nr 295 i 410 do 335 i 522,
 • Koczargi Nowe – 16 kwietnia w godz. 9:00 – 15:00 przy ul. Warszawskiej od nr 295 i 410 do 335 i 522.

SPOTKANIA WIEJSKIE KWIECIEŃ 2019 Na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce Dla Mieszkańca znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące terminów spotkań wiejskich w Gminie Stare Babice.

ZAPROSZENIA

"LATO W GMINIE" - SZUKAMY INSTRUKTORÓW SPORTU Szanowni Państwo, Gmina Stare Babice organizuje w dniach 1 – 26 lipca 2019 r. akcję „Lato w Gminie Stare Babice”. W związku z tym zapraszamy do współpracy instruktorów sportu! Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres mailowy: latowgminie@stare-babice.waw.pl do 19 kwietnia 2019 r. Karta zgłoszenia dostępna jest na gminnej stronie internetowej w zakładce Gmina i urząd. Więcej informacji o akcji pod nr tel. (22) 730 80 37.

GRA TERENOWA „DZIECI WARSZAWY 1863 r.” Zapraszamy rodziny i młodzież z opiekunami 13 kwietnia 2019 r.  na wydarzenie w postaci gry terenowej honorowane Patronatem Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki, organizowane przez Społeczny Komitet Organizacji Rajdu Powstania Styczniowego. Rozpoczęcie planowane jest w Truskawiu (parking) w godz. 10:00 - 11:00, zakończenie przy Mogile Powstańców 1863 r. o godz. 15:00.

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU W sobotę 13 kwietnia 2019 r., zapraszamy do Kliniki Formmed na bezpłatne badanie słuchu. Po badaniu nastąpi interpretacja jego wyników oraz konsultacja protetyka słuchu. Jeżeli badanie wykaże ubytek słuchu, będzie możliwość zapoznania się z ofertą dotyczącą protezowania słuchu.

KOMPOSTOWNIK CO, GDZIE I JAK? Wójt Gminy Stare Babice oraz Zespół ds. Gospodarki Odpadami zapraszają Mieszkańców Gminy Stare Babice na spotkanie pn. „Kompostownik. Co, gdzie i jak?”, czyli dlaczego warto mieć przydomowy kompostownik. Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice przy ul. Południowej 2.

POWIATOWA LIGA PIŁKARSKA Starosta Warszawski Zachodni oraz Wójt Gminy Stare Babice zapraszają do udziału w Powiatowej Lidze Piłkarskiej. Liga odbywać się będzie od 27 kwietnia 2019 r. w każdą niedzielę na boiskach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w miejscowości Zielonki-Parcela. Udział w lidze jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmuje GOSiR Stare Babice do dnia 25 kwietnia 2019 r. Szczegóły na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Sport.

5 kwietnia 2019 r., Nr 613

GMINA, URZĄD TEREN

4. DZIESIĄTKA BABICKA – KOMUNIKAT ZTM WARSZAWA Szanowni Państwo, informujemy, że w sobotę, 6 kwietnia 2019 r., biegacze będą rywalizować w Starych Babicach. Zmienią się trasy autobusów linii 712, 714, 719, 729 i L18. Trasa biegu została wytyczona ulicami: Rynek, H. Sienkiewicza, I. Mościckiego, J. Paschalisa-Jakubowicza, Białej Góry, H. Sienkiewicza, Rynek.

W zastępstwie zawieszonych przystanków na trasie biegu uruchamia się przystanki tymczasowe:

 • RYNEK 51 (w kierunku północnym) – zlokalizowany przy ul. Okulickiego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Rynek, który obowiązywał będzie jako stały dla linii 714 oraz dla wsiadających dla linii 712,
 • RYNEK 52 (w kierunku południowym) – zlokalizowany przy ul. Okulickiego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Rynek, który obowiązywał będzie jako stały dla linii 714 oraz dla wysiadających dla linii 712,
 • RYNEK 53 (w kierunku wschodnim) – zlokalizowany przy ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Okulickiego i ul. Piłsudskiego, który obowiązywał będzie jako stały dla linii 714, 719 i 729 oraz dla wysiadających dla linii L18,
 • RYNEK 54 (w kierunku zachodnim) – zlokalizowany przy ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Okulickiego i ul. Piłsudskiego, który obowiązywał będzie jako stały dla linii 714, 719 i 729 oraz dla wsiadających dla linii L18,
 • OSIEDLOWA 51 (w kierunku południowym) i 52 (w kierunku północnym) – zlokalizowane przy ul. Osiedlowej pomiędzy ul. Koczarską i ul. Sienkiewicza, które obowiązywały będą jako warunkowe dla linii L18.

W trakcie biegu w godzinach 6:00 – 16:00 autobusy będą jeździły:

 • Linia 712: w kierunku krańca Rynek: od skrzyżowania ul. Okulickiego/Rynek: przy ul. Okulickiego – RYNEK 52 (przystanek dla wysiadających), w kierunku krańca Metro Młociny: RYNEK 51 (przystanek dla wsiadających) przy
  ul. Okulickiego i dalej swoją trasą,
 • Linia 714: w kierunku krańca Lipków-Muzeum: od skrzyżowania Okulickiego/Rynek: Okulickiego – Warszawska i dalej swoją trasą, w kierunku krańca Os. Górczewska: przystanek Lipków-Muzeum – Akacjowa – Szkolna – Warszawska – Okulickiego i dalej swoją trasą,
 • Linia 719, 729: w obu kierunkach: od ronda na skrzyżowaniu Warszawska/Okulickiego/Ogrodnicza: Warszawska i dalej swoimi trasami,
 • L18: w kierunku krańca Rynek: od skrzyżowania: Sienkiewicza / Izabelińska / Osiedlowa: Osiedlowa – Warszawska – RYNEK 53 (przystanek dla wysiadających), w kierunku krańca Skibińskiego: RYNEK 54 (przystanek dla wsiadających) – Warszawska – Osiedlowa – Izabelińska i dalej swoją trasą.

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU:

 • Latchorzew – 5 kwietnia w godz. 12:00 – 18:00 przy ul. Warszawskiej 66 D,
 • Zielonki-Parcela – 8 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00 przy ul. Warszawska od 358 do 366 i od 281 do 285 oraz 370 i 372, ul. Okrężna od 5A do 7 i od 8A do 12, ul. Południowa 1, ul. Piaskowa 1, 3, 5,
 • Koczargi Stare – 10 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00 przy ul. Sasanki, ul. Klonowa, ul. Sosnowa, ul. Wrzosowa, ul. Wiśniowa, ul. Jaworowa, 11 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00 przy ul. Górki od nr 1 do nr 49, ul. Akacjowa od nr 1 do nr 10 oraz 12 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00 przy ul. Akacjowa od numeru 23 do 91 i od 66 do 142,
 • Stare Babice – 12 kwietnia w godz. 11:00 – 17:00 przy ul. Księżycowej 4.

SPOTKANIA WIEJSKIE KWIECIEŃ 2019 Na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce Dla Mieszkańcaznajdą Państwo aktualne informacje dotyczące terminów spotkań wiejskich w Gminie Stare Babice

ZAPROSZENIA

JARMARK LATCHORZEWSKI Zapraszamy na jarmark 7 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 na polanę przy stawie przy ul. Warszawskiej róg ul. Szeligowskiej w Latchorzewie. Na uczestników czeka wiele atrakcji m.in. konsultacje z trenerem personalnym, nauka technik chodzenia Nordic-Walking, warsztaty robienia palm wielkanocnych.

GRA TERENOWA „DZIECI WARSZAWY 1863 r.” Zapraszamy rodziny i młodzież z opiekunami 13 kwietnia 2019 r. na wydarzenie w postaci gry terenowej honorowane Patronatem Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki organizowane przez Społeczny Komitet Organizacji Rajdu Powstania Styczniowego. Rozpoczęcie planowane jest w Truskawiu (parking) w godz. 10:00 - 11:00, zakończenie przy Mogile Powstańców 1863 r. o godz. 15:00. Liczba miejsc ograniczona! Obowiązują zgłoszenia do 5 kwietnia pod adresem: jol.dob@gmail.com.