Stanisławów

Drukuj

Stanisławów

SOŁTYS:

Urszula Świątek 
Stanisławów  12c  
22 752 09 16
swiatekstanislawow@gmail.com

RADA SOŁECKA
Witold Dziewulski
Katarzyna Gąsowska
Anna Czajkowska

WYKAZ ULIC:

ul. Spacerowa