Zielonki Parcela

Drukuj

SOŁTYS:

Tomasz Lesisz
Zielonki Parcela
ul. Osiedlowa 94
887 365 668

RADA SOŁECKA
Zofia Sachajko
Marta Grodzka
Tadeusz Dyszkowski

WYKAZ ULIC:

Kręta
Okrężna
Osiedlowa
Parkowa
Piaskowa
Południowa
Północna
Prosta
Rekreacyjna
Słoneczna
Spokojna
Stacyjna
Warszawska
Wieruchowska
Zachodnia
Zagrodowa