Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Drukuj

>> Strona internetowa Obszaru Metropolitalnego Warszawy >>>

>> Archiwum wiadomości lokalnych dotyczących współpracy ZIT >> 


Punkt informacyjny
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa
oferuje bezpłatne otwarte wykłady na oraz lekcje europejskie dla szkół.

Gmina Stare Babice leży w obszarze terytorialnym metropolii warszawskiej.

mapa_zit_Stare Babice

Gmina Stare Babice jest członkiem porozumienia  partnerskiego  39 gmin  z  terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego Liderem jest m. st. Warszawa. 

Porozumienie zawarto w ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu finansowego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.

Współpraca przyniesie gminom konkretne korzyści, wynikające z przygotowania dokumentów aplikacyjnych i wspólnej realizacji projektów. Na przedsięwzięcia te przewidziano 165 mln euro. 

W strategii rozwoju do 2030 roku określono Obszar Metropolitalny Warszawy jako inspirujące, wibrujące energią europejskie centrum rozwoju, gdzie harmonijnie łączą się wysoka jakość życia i doskonałe warunki biznesowe, tworzone w oparciu o kreatywność mieszkańców, potencjał współpracy i nowe technologie.